Aktien - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Aktien

Jämförelser Indikatorer Alternativ

Jämförelsetyp

Procent
Värden
Ingen Jämförelse


Visa vy

Intradag
Default Vy


Visa Volym

Aktie:
TEL2 B - Tele2 B (XSTO)
TEL2Bs - Tele2 B (BURG)
TEL2Bs - Tele2 B (BATE)
TEL2Bs - Tele2 B (CHIX)
TEL2Bs - Tele2 B (TRQX)
TEL2 B- Tele2 AB [Effective Yield]
Index:
OMXSPI - OMX Stockholm_PI

Konkurrenter:
ELI1V - Elisa
ILD.FP - Illiad
KPN - KPN
MBT - Mobile Systems
MIC SDB - Millicom
MOBB - Mobistar
TALK.LN - TalkTalk
TDC.DC - TDC
TEL - Telenor
TKC - Turkcell
TLSN - Telia Sonera
VOD - Vodafone

Kurspåverkande Information:
Rapporter
Pressmeddelanden


Intradag   En månad   Tre månader   Sex månader   Ett år   Allt

Aktierelaterad information

Tele2 AB:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista över stora bolag under namnen TEL2 A och TEL2 B. Tele2s femton största aktieägare innehade per 31 december 2016 andelar motsvarande 54 procent av kapitalet och 65 procent av rösterna, varav Investment AB Kinnevik höll 30 procent av kapitalet samt 48 procent av rösterna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än tio procent av aktierna i Tele2.

Tele2s A- och B-aktier noterades för första gången på Stockholmsbörsens O-lista i maj 1996. Sedan oktober 2006 är Tele2 noterat på Nasdaq OMX Stockholm på listan för stora bolag.

Aktiekapitalet i Tele2 AB är uppdelat i tre aktieslag: A-aktier, B-aktier respektive C-aktier. Alla aktieslagen har ett kvotvärde om 1,25 kronor per aktie och serie A och B har lika rätt till andel i företagets nettotillgångar och vinst medan C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning. Aktier av serie A berättigar emellertid till tio röster per aktie och aktier av serie B och C berättigar till en röst per aktie.

Balansräkning 

Tele2s avsikt är att ha en finansiell skuldsättning som avspeglar den operativa utvecklingen, framtida strategiska möjligheter och åtaganden. Den ska även ligga i linje både med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar. På medellång sikt innebär detta en ekonomisk nettolåneskuld på 2,0–2,5 x EBITDA.

Insiders

Konsensusestimat och analytiker

Ägarstruktur

Omvandlingsförbehåll