Aktien - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Aktien

Tele2 ABs aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och återfinns på Large Cap-listan under symbolerna TEL2 A och TEL2 B.