Konsensusestimat - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Konsensusestimat

*Antalet analytiker som bidragit till estimaten

Estimaten tillhandahålls av SME Direkt och är baserade på prognoser från analytiker som täcker Tele2. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.