Konsensusestimat


Miljoner SEK
Kv1 2018
Helår 2018
Helår 2019
Helår 2020
Mobila tjänsteintäkter från slutkund 3 402 14 189 14 693 15 097
Nettoomsättning 6 087 25 363  25 878  26 174
EBITDA 1 611 6 806 7 086 7 234
EBIT 950 4 066 4 386 4 667
EPS (i SEK) 1,07 4,63 5,97 6,42
DPS (i SEK) n/a 4,40 4,87  5,32
CapEx 535 2 301  2 428 2 461

Per den 11 april 2018


Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.