Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 131 699 187 30,1% 47,9% 2018-06-30
2 Nordea Fonder 17 794 334 3,5% 2,5% -0,05% 2018-06-30
3 SEB Fonder 12 794 651 2,5% 1,8% -0,17% 2018-06-30
4 BlackRock 11 315 081 2,2% 1,6% 0,00% 2018-06-30
5 Swedbank Robur Fonder 11 141 491 2,2% 1,6% 0,04% 2018-06-30
6 Janus Henderson Investors 9 738 818 1,9% 1,4% 2018-05-31
7 Vanguard 9 184 455 1,8% 1,3% 2018-05-31
8 Första AP-fonden 7 121 418 1,4% 1,0% 2018-06-30
9 AFA Försäkring 5 590 708 1,1% 0,8% 0,26% 2018-06-30
10 Lannebo Fonder 5 146 500 1,0% 0,7% -0,03% 2018-06-30
11 Andra AP-fonden 5 078 350 1,0% 0,7% 0,33% 2018-06-30
12 SPP Fonder 5 052 540 1,0% 0,7% -0,09% 2018-06-30
13 Adelphi Capital LLP 4 887 219 1,0% 0,7% 2018-05-31
14 AMF Försäkring & Fonder 4 782 732 0,9% 0,7% 0,20% 2018-06-30
15 XACT Fonder 4 380 784 0,9% 0,6% -0,04% 2018-06-30
Total top 15 20 733 965 245 708 268 52,6% 64,0% 0,45%
Övriga 2 059 558 236 499 221 1 899 000 47,4% 36,0% -0,45%
Totalt 22 793 523 482 207 489 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 0 2 245 459 1 899 000 0,8% 0,6%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 819 988 0,2% 0,2% 20 322 33,0%
101 - 200 1 265 988 0,2% 0,3% 8 430 13,7%
201 - 300 1 438 232 0,3% 0,3% 5 589 9,1%
301 - 400 1 360 610 0,3% 0,2% 3 855 6,3%
401 - 500 1 348 724 0,3% 0,2% 2 878 4,7%
501 - 1000 6 004 677 1,2% 1,0% 8 058 13,1%
1001 - 2000 8 554 411 1,7% 1,4% 6 054 9,8%
2001 - 5000 12 093 617 2,4% 1,9% 3 866 6,3%
5001 - 10000 8 744 200 1,7% 1,3% 1 232 2,0%
10001 - 20000 8 513 237 1,7% 1,3% 610 1,0%
20001 - 50000 9 665 754 1,9% 1,5% 315 0,5%
50001 - 100000 7 030 748 1,4% 1,1% 98 0,2%
100001 - 500000 29 551 014 5,8% 5,1% 130 0,2%
500001 - 1000000 21 901 755 4,3% 3,1% 32 0,1%
1000001 - 5000000 93 668 015 18,5% 13,2% 39 0,1%
5000001 - 10000000 46 912 789 9,3% 6,6% 7 0,0%
10000001 - 205 478 709 40,5% 55,1% 5 0,0%
Anonymt ägande 42 547 544 8,4% 6,1%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 61 520 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 352 370 916 69,5% 78,1% 59 935 97,4%
USA 50 629 083 10,0% 7,1% 250 0,4%
Storbritannien 21 775 786 4,3% 3,1% 123 0,2%
Norge 7 421 948 1,5% 1,0% 120 0,2%
Frankrike 4 982 885 1,0% 0,7% 61 0,1%
Övriga 27 171 850 5,4% 3,9% 1 031 1,7%
Anonymt ägande 42 547 544 8,4% 6,1%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 61 520 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 163 037 246 32,2% 22,9% 239 0,4%
- Svenska 81 547 937 16,1% 11,5% 39 0,1%
- Utländska 81 489 309 16,1% 11,4% 200 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 152 664 434 30,1% 47,6% 4 0,0%
- Svenska 152 662 834 30,1% 47,6% 3 0,0%
- Utländska 1 600 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 56 687 577 11,2% 10,1% 57 361 93,2%
Pension & Försäkring 53 940 162 10,6% 7,6% 122 0,2%
- Svenska 34 908 570 6,9% 4,9% 26 0,0%
- Utländska 19 031 592 3,8% 2,7% 96 0,2%
Stiftelse 12 398 735 2,4% 1,9% 579 0,9%
- Svenska 11 954 547 2,4% 1,8% 573 0,9%
- Utländska 444 188 0,1% 0,1% 6 0,0%
Övriga 11 640 947 2,3% 1,8% 3 183 5,2%
- Svenska 9 823 487 1,9% 1,5% 1 914 3,1%
- Utländska 1 817 460 0,4% 0,3% 1 269 2,1%
Stat, Kommun & Landsting 9 838 908 1,9% 1,4% 31 0,1%
- Svenska 641 505 0,1% 0,1% 18 0,0%
- Utländska 9 197 403 1,8% 1,3% 13 0,0%
Återköpta Aktier 4 144 459 0,8% 0,6% 1 0,0%
Anonymt ägande 42 547 544 8,4% 6,1%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 61 520 100,0%