Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Ägarstruktur

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

# Ägare TEL2 A TEL2 B TEL2 C Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 20 733 965 131 699 187 30,1% 47,9% 2018-05-31
2 Nordea Fonder 18 054 602 3,6% 2,6% -0,10% 2018-05-31
3 SEB Fonder 13 621 870 2,7% 1,9% 0,21% 2018-05-31
4 BlackRock 11 245 687 2,2% 1,6% 0,03% 2018-05-31
5 Swedbank Robur Fonder 10 962 730 2,2% 1,5% 0,01% 2018-05-31
6 Vanguard 9 078 493 1,8% 1,3% 2018-04-30
7 Första AP-fonden 7 121 418 1,4% 1,0% 2018-05-31
8 SPP Fonder 5 523 882 1,1% 0,8% 0,00% 2018-05-31
9 Janus Henderson Investors 5 298 421 1,0% 0,7% 2018-04-30
10 Lannebo Fonder 5 283 000 1,0% 0,7% -0,05% 2018-05-31
11 JP Morgan Asset Management 4 605 862 0,9% 0,7% 0,01% 2018-05-31
12 XACT Fonder 4 559 666 0,9% 0,6% 0,00% 2018-05-31
13 Adelphi Capital LLP 4 333 067 0,9% 0,6% 2018-04-30
14 Fjärde AP-fonden 4 300 295 0,8% 0,6% -0,02% 2018-05-31
15 AFA Försäkring 4 280 405 0,8% 0,6% 0,09% 2018-05-31
Total top 15 20 733 965 239 968 585 51,4% 63,2% 0,19%
Övriga 2 059 558 242 238 904 1 899 000 48,6% 36,8% -0,19%
Totalt 22 793 523 482 207 489 1 899 000 100,0% 100,0% 0,00%
Aktier ägda av Tele2 0 2 245 459 1 899 000 0,8% 0,6%
Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 825 815 0,2% 0,2% 20 406 32,9%
101 - 200 1 281 996 0,3% 0,3% 8 547 13,8%
201 - 300 1 447 337 0,3% 0,3% 5 627 9,1%
301 - 400 1 383 429 0,3% 0,2% 3 919 6,3%
401 - 500 1 344 898 0,3% 0,2% 2 869 4,6%
501 - 1000 6 073 639 1,2% 1,0% 8 146 13,1%
1001 - 2000 8 646 683 1,7% 1,4% 6 122 9,9%
2001 - 5000 12 306 373 2,4% 2,0% 3 934 6,3%
5001 - 10000 8 870 617 1,7% 1,3% 1 253 2,0%
10001 - 20000 8 621 783 1,7% 1,3% 616 1,0%
20001 - 50000 9 471 736 1,9% 1,5% 310 0,5%
50001 - 100000 7 245 932 1,4% 1,1% 101 0,2%
100001 - 500000 28 089 180 5,5% 4,9% 123 0,2%
500001 - 1000000 23 512 254 4,6% 3,3% 34 0,1%
1000001 - 5000000 98 512 108 19,4% 13,9% 43 0,1%
5000001 - 10000000 32 305 214 6,4% 4,5% 5 0,0%
10000001 - 206 318 041 40,7% 55,2% 5 0,0%
Anonymt ägande 50 642 977 10,0% 7,2%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 62 060 100,0%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 349 856 132 69,0% 77,8% 60 466 97,4%
USA 50 769 448 10,0% 7,1% 249 0,4%
Storbritannien 17 278 823 3,4% 2,4% 122 0,2%
Norge 5 426 511 1,1% 0,8% 118 0,2%
Frankrike 4 960 320 1,0% 0,7% 62 0,1%
Övriga 27 965 801 5,5% 4,0% 1 043 1,7%
Anonymt ägande 50 642 977 10,0% 7,2%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 62 060 100,0%
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 157 859 496 31,1% 22,2% 233 0,4%
- Svenska 80 001 186 15,8% 11,2% 36 0,1%
- Utländska 77 858 310 15,4% 10,9% 197 0,3%
Investment & Kapitalförvaltning 152 704 656 30,1% 47,7% 4 0,0%
- Svenska 152 703 056 30,1% 47,7% 3 0,0%
- Utländska 1 600 0,0% 0,0% 1 0,0%
Svenska Privatpersoner 57 456 394 11,3% 10,3% 57 883 93,3%
Pension & Försäkring 53 462 928 10,5% 7,5% 116 0,2%
- Svenska 33 251 178 6,6% 4,7% 26 0,0%
- Utländska 20 211 750 4,0% 2,8% 90 0,1%
Stiftelse 12 607 469 2,5% 1,9% 572 0,9%
- Svenska 12 166 833 2,4% 1,9% 568 0,9%
- Utländska 440 636 0,1% 0,1% 4 0,0%
Övriga 12 104 924 2,4% 1,8% 3 219 5,2%
- Svenska 9 959 220 2,0% 1,5% 1 932 3,1%
- Utländska 2 145 704 0,4% 0,3% 1 287 2,1%
Stat, Kommun & Landsting 5 916 709 1,2% 0,8% 32 0,1%
- Svenska 173 806 0,0% 0,0% 17 0,0%
- Utländska 5 742 903 1,1% 0,8% 15 0,0%
Återköpta Aktier 4 144 459 0,8% 0,6% 1 0,0%
Anonymt ägande 50 642 977 10,0% 7,2%
Totalt 506 900 012 100,0% 100,0% 62 060 100,0%