Konsensusestimat


Miljoner SEKKv2 2018Helår 2018Helår 2019Helår 2020
Mobila tjänsteintäkter från slutkund 3 530 14 167 14 636 15 018
Nettoomsättning 6 334 25 617 26 131 26 341
Justerad EBITDA 1 662 6 832 7 108 7 331
Rörelseresultat 987 4 059 4 408 4 623
EPS (i SEK) 1,14 4,62 5,83 6,32
DPS (i SEK) n/a 4,30 5,00 5,45
CapEx 571 2 322 2 466 2 468

Per den 4 juli 2018


Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.