Finansiell översikt - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Finansiell översikt

Miljoner SEK 20162015201420132012
KVARVARANDE VERKSAMHETER
Nettoomsättning28 29226 85625 95525 75725 993
Antal kunder (tusental)16 66614 41413 59413 58214 229
EBITDA5 3345 7575 9265 8916 040
EBIT-1 2192 4473 4902 5482 190
EBT-1 2342 0123 5001 9971 668
Årets resultat-2 1641 2682 6269681 158
Nyckeltal
EBITDA-marginal, %18,921,422,822,923,2
EBIT-marginal, %-4,39,113,49,98,4
Data per aktie (kronor)
Årets resultat-4,122,775,742,122,54
Årets resultat, efter utspädning-4,122,755,712,102,52
TOTALT
Eget kapital18 19617 90122 68221 59120 429
Balansomslutning40 47736 14939 84839 85549 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten5 0173 5294 5785 8138 679
Fritt kassaflöde1 217-4864325724 070
Tillgänglig likviditet10 0427 8908 2249 30612 933
Nettoskuldsomsättning10 6289 8788 1357 32815 187
Ekonomisk nettoskuldsättning10 4379 8788 1357 32815 187
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX3 8314 2403 9765 5345 294
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad, ggr0,580,550,360,340,74
Soliditet, %4550575442
ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, %-4,514,010,148,015,4
Genomsnittlig räntekostnad, %2,74,14,75,26,6
Data per aktie (kronor)
Årets resultat-4,346,524,8331,907,15
Årets resultat, efter utspädning-4,346,484,8031,697,11
Eget kapital40,8639,0749,5547,2044,73
Kassaflöde från den löpande verksamheten11,107,7010,0012,7119,01
Utdelning, ordinarie5.235,354,854,407,10
Extrautdelning--10,00--
Inlösen---28,00-
Börskurs på bokslutsdagen73,0584,7594,9572,85117,10