Finansiell översikt - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Finansiell översikt

Miljoner SEK20172016201520142013
KVARVARANDE VERKSAMHETER
Nettoomsättning25 02421 19019 92419 30719 078
Antal kunder (tusental)15 34715 01112 93812 08112 122
EBITDA6 4075 4085 1864 8224 383
EBIT3 5642 5282 8463 1641 742
EBT2 9342 5172 4323 1771 192
Årets resultat2 6721 6011 6492 420329
Nyckeltal
EBITDA-marginal, %25,625,526,025,023,0
EBIT-marginal, %14,211,914,316,49,1
Data per aktie (kronor)
Årets resultat5,044,203,605,290,72
Årets resultat, efter utspädning5,034,203,585,260,71
TOTALA VERKSAMHETEN
Eget kapital16 91418 19617 90122 68221 591
Balansomslutning39 14040 47736 14939 84839 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten5 7325 0173 5294 5785 813
Fritt kassaflöde2 5191 217-486432572
Tillgänglig likviditet10 73710 0427 8908 2249 306
Nettoskuldsättning10 47410 6289 8788 1357 328
Ekonomisk nettoskuldsättning9 77010 4379 8788 1357 328
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX2 9643 8314 2403 9765 534
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad, ggr0,620,580,550,360,34
Soliditet, %4345505754
ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, %5,3-4,514,010,148,0
Genomsnittlig räntekostnad, %2,32,74,14,75,2
Data per aktie (kronor)
Årets resultat0,85-4,346,524,8331,90
Årets resultat, efter utspädning0,84-4,346,484,8031,69
Eget kapital33,8540,8639,0749,5547,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten11,4011,107,7010,0012,71
Utdelning, ordinarie4,00*5,235,354,854,40
Extrautdelning---10,00-
Inlösen----28,00
Börskurs på bokslutsdagen100,8073,0584,7594,9572,85
* Föreslagen utdelning