Kraftproblem orsakade störningar i teletrafik - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

3 jun, 1998 13:00 CET

Kraftproblem orsakade störningar i teletrafik

Till följd av problem med kraftförsörjningen i en av Tele2s stationer i Stockholmsområdet drabbades Tele2-kunder i Stockholm av trafikstörningar under tidiga eftermiddagen. Från klockan 13.35 till 14.10 varade störningarna som framför allt drabbade direktanslutna telefonikunder och datatrafik i hyrda förbindelser.

För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Relaterat Material