NetCom köper mobiltelefoniverksamhet i Estland - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

14 sep, 1998 16:35 CET

NetCom köper mobiltelefoniverksamhet i Estland

 
  • Anskaffningskostnad $55 miljoner
  • 29.805 mobiltelefonikunder
 
NetCom Systems har förvärvat det närstående bolaget Millicom International Cellulars ("MIC's") 48,0 % i mobiltelefoniverksamheten Ritabell i Estland. NetCom och MIC har även gjort en överenskommelse om att NetCom skall köpa MIC's 24,5 % ägarandel i Comliet UAB samt 35,8 % i Mobile Telecommunication of Lithuania ("Bité"), bägge i Litauen, med förbehåll för nuvarande aktieägares företrädesrätt.
 
Anskaffningskostnaden för Ritabell uppgår till $55,0 miljoner. Goldman Sachs and Co. har varit NetComs rådgivare i affären. Ritabell lanserade sina första kommersiella tjänster i april 1997 och hade per den 30 juni 1998 29.805 mobiltelefonikunder, intäkter på $5,9 miljoner och kunde uppvisa ett resultat före avskrivningar på $0,7 miljoner. Licensen täcker en befolkning på cirka 1,5 miljoner människor.
 
NetCom Systems VD Anders Björkman säger i en kommentar:
 
- Marknaden för telekommunikation och Internettjänster i Baltikum erbjuder stora möjligheter till synergieffekter med NetComs nuvarande verksamheter i Skandinavien. Vi kan använda vår erfarenhet som en kostnadseffektiv och innovativ operatör för att bygga vidare och utvidga tjänsteutbudet hos dessa mobiloperatörer i Baltikum. Det här kommer att ge NetCom stora möjligheter för framtida tillväxt.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Anders Björkman Tel: 08-562 640 00
VD, NetCom Systems
 
Jörgen Latte Tel: 08-562 640 00
Finansdirektör, NetCom Systems
 
Samantha Drover Tel: +44 171 408 00 20
Investor Relations
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Relaterat Material