Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

21 maj, 1999 13:34 CET

Accessnätet nyckelfråga i Telia-Telenorfusionen

Tele2 om Telia/Telenor: Kontrollen över accessnäten är nyckelfrågan EU-kommissionen har av NetCom-ägda Tele2 begärt information med anledning av den pågående granskningen i enlighet med EUs koncentrationsförordning av en tänkta fusionen mellan Telia och Telenor. Tele2 framhåller att den främsta anledningen till det sammanslagna bolagets totala marknadsdominans inte är Telias respektive Telenors absoluta storlek eller dominerande ställning vad avser kundbas eller nätkapacitet. Det främsta skälet till ett sammanslaget bolages dominans är i stället dess absoluta kontroll över accessnäten i respektive land. Accessnätet är det allmänt tillgängliga nationella telenätet till vilket alla abonnenter måste vara anslutna. Genom innehavet av accessnäten kontrollerar Telia respektive Telenor inte bara egna kunder utan också övriga telebolags kunder och får därigenom också full insyn i konkurrenternas verksamheten. Genom sin monopolställning på accessnätet och sin starka ställning inom kabel- TV får Telia/Telenor en mycket stark ställning inom telefoni, kabel-TV, ISDN och Internet. Man kan erbjuda kunder tillgång till dessa tjänster på ett sätt som ingen konkurrent kan efterlikna. Telias dominans på den svenska marknaden förstärks dessutom genom att Sveriges tillsynsmyndighet för telesektorn Post- och telestyrelsen och konkurrensmyndigheten Konkurrensverket till följd av otydligheter i lagstiftningen och vaga instruktioner inte på ett effektivt sätt kan verka för och främja god konkurrens inom telesektorn. För ytterligare information: Jan Tjernell 08 5626 4000 NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00350/bit0002.pdf

Relaterat Material