Statskontoret tecknar ramavtal med Tele2 - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

28 dec, 1999 15:27 CET

Statskontoret tecknar ramavtal med Tele2

Statskontoret tecknar ramavtal med Tele2 Tele2 har tecknat ramavtal med Statskontoret avseende fast och mobil samt IP-baserad telefoni. Tele2 erbjuder integrerade lösningar av fast och mobil telefoni. Detta innebär att Tele2 kan anpassa lösningar för varje kunds specifika behov. Den IP-baserade telefonin baseras på Tele2s Frame Relay-tjänst och innebär samutnyttjande av förbindelser för tal- och datakommunikation. Avtalet innebär en möjlighet för statliga myndigheter, landsting, kommuner och kommunala bolag att effektivisera samt sänka kostnaderna för sin telekommunikation. Myndigheter och organisationer i hela landet kan ansluta sig till Tele2 antingen som förvalskunder eller genom direktanslutning till Tele2s nationella fibernät. Tele2 bygger för närvarande ut detta fibernät i södra Norrland för att öka kapaciteten samt att möjliggöra bättre anslutningsmöjligheter för kunderna. För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel- TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/28/19991228BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/28/19991228BIT00300/bit0002.pdf

Relaterat Material

Pressreleaser