Stockholms läns landsting utvidgar samarbetet med Tele2 - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

9 nov, 1999 9:56 CET

Stockholms läns landsting utvidgar samarbetet med Tele2

Stockholms läns landsting tecknade i mars 1998 ett ramavtal med Tele2 avseende fast telefoni. Tele2 Mobil är sedan 1:a januari 1995 ensam leverantör av mobil telefoni till landstinget, vilket idag omfattar ungefär 25 000 abonnemang.
 
Landstingets fasttelefonisamarbete med Tele2 omfattar idag bl a SÖS och folktandvården. Nu har även omsorgsverksamheten tecknat avtal med Tele2. Det innebär att ca 100 kliniker i länet får Tele2 som fast förvalsoperatör.
 
För mer information, kontakta:
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Relaterat Material