Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

28 okt, 1999 14:30 CET

Tele2 svarar på IT-infrastrukturutredningen

Tele2 om IT-infrastrukturutredningen * Bra om staten tar ansvar för bredbandsnät * Låt marknaden sköta tjänsteutbudet i nätet * Bryt kommunala monopol * Bra lägga Telias accessnät i separat bolag Tele2 - den första privata utmanaren mot det dåvarande telemonopolet - anser att staten har en viktig uppgift i att garantera att det verkligen blir fri konkurrens på bredbandsområdet. Det skriver Tele2 i sitt yttrande över utredningen "Bredband för tillväxt i hela landet". Staten bör ta ett ansvar för att bredbandsnät finns tillgängligt för dem som önskar erbjuda eller utnyttja elektroniska tjänster och för att bredband når ut över hela landet. Att enbart förlita sig på kommersiell utbyggnad riskerar att dels stänga ute de företag som vill erbjuda elektroniska tjänster men som inte har egna nät och dels att i första hand att tillgodose de tätbebyggda delarna av landet. Tjänsteutbudet bör däremot överlåtas åt privat entreprenörskap, risktagande och marknadens efterfrågan. Statligt kontrollerade nät, t ex Telias bredbandsnät och accessnätet för telefoni, får inte användas för att diskriminera privata operatörer eller företag som tillhandahåller tjänster. Tillgång till accessnätet, alltså de teleledningar som går från lokala televäxlar/knutpunkter ut till bostäder och arbetsplatser, är av helt avgörande betydelse för konkurrensen. Accessnätet bör därför, som utredningen föreslår, läggas i ett från Telia fristående bolag för att garantera konkurrens på lika villkor. Tele2 pekar vidare på att en del kommuner inte fullt ut förstått eller accepterat att det idag råder fri konkurrens inom teleområdet. Dessa kommuners negativa särbehandling av nya teleoperatörer måste upphöra. Staten måste vara beredd att ingripa mot den starka ställning som vissa kommunala eller kommunalt gynnade lokala monopol har gentemot externa operatörer. Staten har en viktig pedagogisk uppgift att i landets kommuner öka förståelsen av begreppet "avreglerad marknad". Tele2 stöder förslaget om samordning av statens nät (Svenska Kraftnät, Banverket, Vägverket, Vattenfallsbolagen och Telias bredbandsnät) genom ett särskilt marknadsbolag. För ytterligare information, kontakta: Krister Skålberg, vice VD Tele2 AB, 08- 5626 40 00, eller NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/19991028BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/19991028BIT00250/bit0002.pdf

Relaterat Material