Tele2 utvidgar prisgarantin och sänker priserna - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

9 sep, 1999 11:08 CET

Tele2 utvidgar prisgarantin och sänker priserna

Tele2 utvidgar sin prisgaranti och sänker priserna på vissa samtal Tele2 utvidgar sin prisgaranti till att gälla alla lokalsamtal, Sverigesamtal, utlandssamtal och samtal till mobiltelefoner. Den nya utökade prisgarantin gäller från den 11 september. Det innebär att Tele2 sänker priset på samtal inom det egna riktnummerområdet och till angränsande riktnummerområden på kvällstid. Tele2s prisgaranti innebär att Tele2 alltid har en lägre samtalstaxa än Telia för lokalsamtal, Sverigesamtal, utlandssamtal och samtal till mobiltelefoner (exklusive eventuella rabatter). I och med att den utökade prisgarantin införs delar Tele2 in lokalsamtalen i två kategorier: Lokal 1 och Lokal 2. Lokal 1 omfattar samtal inom det egna riktnummerområdet och till angränsande riktnummerområde. Lokal 2 omfattar samtal inom riktnummerområden som börjar på samma två siffror som det egna t ex 04 eller 05. Priserna (inklusive moms) för de olika typerna av lokalsamtal blir från den 11 september: Peak Tele2 Telia Off peak Tele2 Telia Lokal 1 0:20 0:23 Lokal 1 0:11 0:11,5 Lokal 2 0:20 0:38 Lokal 2 0:18 0:20 För ytterligare information: NetCom Mediaservice 08-56264626 NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/09/19990909BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/09/19990909BIT00110/bit0002.pdf

Relaterat Material