Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

18 feb, 2000 10:39 CET

Internetoperatörerna är negativa mot ändring i marknadsföringslagen

Internetoperatörerna är negativa mot ändring i marknadsföringslagen SOF Svensk Operatörs Forum (Tele2, Telia Net, Telenordia, m. fl.) tillsammans med Internet-ombudsmannen uppvaktade den 17 februari Lagutskottet för att informera om de negativa effekter som svenska konsumenter och operatörer riskerar att utsättas för till följd av spamming och adresserade massutskick om den föreslagna ändringen av marknadsföringslagen (13a § andra stycket) i Regeringens proposition om Obeställd reklam m. m.godtas. Ändringen innebär att obeställd reklam som företag skickar med exempelvis fax inte får sändas utan att mottagaren på förhand har lämnat sitt medgivande (opt-in). För andra metoder som e-post och reklam över Internet, gäller i stället att obeställd reklam får skickas om inte mottagaren motsatt sig metoden. Godkänner Riksdagen propositionen i dess nuvarande utformning kan inte en svensk Internetoperatör hindra kunder i Sverige från att sända massutskick av reklam över Internet eftersom spamming i sig kommer att vara tillåtet. Därmed riskerar svenska operatörer att avstängas från Internet och svenska konsumenter riskerar att motta stora mängder oönskad och kränkande reklam av dubiös karaktär. Denna risk ökar i samma takt som spamming förbjuds i andra länder. Många länder i Europa och ett antal delstater i USA har förbjudit spamming och i Kanada har domstolar givit Internetoperatörer rätt att stänga av kunder som ägnat sig åt spamming. Situationen kan på sätt och vis jämföras med vad som gäller för sk. vit maktmusik; Sverige tillåter av yttrandefrihetsskäl sk. vit maktmusik mm. med följd att Sverige har blivit ett europeiskt centrum för sådan verksamhet och från Sverige exporteras sådan musik mm. till andra länder. -Långsiktigt är opt-in ett bättre alternativ även för reklamproducenter och marknadsförare eftersom konsumenterna avskyr den som sänder SPAM säger Mattias Svahn Föreningen Internetombudsmannen. Den gemensamma skrivelsen återfinns i sin helhet på: http://hb-29071.hotel.swip.net/Lagutskottet1.htm Ytterligare information Olof Hallström tel 08-5626 42 15 Tele2 AB email: olof-h.hallstrom@tele2.se Amar Andersson tel: 08-456 89 68 Telia Net email: amar@telia.net Per-Olof Josefsson tel 08-5626 4115 SOF - Svensk Operatörs Forum email: poj@swip.net Mattias Svahn tel: 08 612 12 30 Internetombudsmannen email: mattias.svahn@internetombudsmannen.se Ragnar Lönn Telenordia/styrelsemedlem ISOC-SE email: prl@algo.net Referenser Konsumentrådet kritiserar regeringen Fegt beslut om e-postreklam http://www.konsument.a.se/pdf/pressmeddelanden/pr-sl000119.pdf Spärr-register fungerar inte i praktiken Mätning av mängden skräppost trots anmälan till spärregister Amar Andersson Telia nät: http://hb-29071.hotel.swip.net/Spamtest.htm Gartner rapport som beskriver SPAM situationen i USA http://www.brightlight.com/company/media/gartner/ The European Coalition Against Unsolicited Commercial Email http://www.euro.cauce.org Argument Opt-in vs Opt-out http://www.euro.cauce.org/en/optInVsOptOut.html 20 reasons for opt-in http://www.euro.cauce.org/en/20reasons.html Spam costs Internet millions every month http://www.techweb.com/se/directlink.cgi?INW19980504S0003 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00370/bit0002.pdf

Relaterat Material