NetCom AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000 - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

5 jan, 2000 8:30 CET

NetCom AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000 
Bokslutskommuniké 1999
 
22 februari
 
Kvartalsrapport
 
januari - mars 8 maj
 
Kvartalsrapport
 
januari - juni 15 augusti
 
Kvartalsrapport
 
januari - september 6 november
 
Bolagsstämma
 
25 maj
 
NETCOM AB
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i
 
Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européenne de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Relaterat Material