Vice VD Kenneth Gustafsson avlöser Ebbe Jörgensen som VD för Tele2 Danmark A/S. - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

4 jan, 2000 11:17 CET

Vice VD Kenneth Gustafsson avlöser Ebbe Jörgensen som VD för Tele2 Danmark A/S.

Kenneth Gustafsson (48 år) kom till Tele2 Danmark i augusti 1999 som vice VD. Kenneth Gustafsson var dessförinnan VD för Tele2 i Norge som han varit med och utvecklat sedan inträdet på den norska marknaden.
 
Ebbe Jörgensen fortsätter som informationsdirektör i Tele2 A/S och vice styrelseordförande i Tele2 A/S styrelse. Ebbe Jörgensen kommer framöver att tillvarata Tele2s intressen rörande de offentliga ramarna för telekommunikation samt relationerna till massmedia. Därutöver kommer Ebbe Jörgensen att ha olika ledningsuppgifter på nordiskt plan i NetCom-koncernen.
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).