Rättelse av grova felaktigheter i dagens Dagens Industris artikel angående Tele2, samt rättelse av felaktiga påståenden - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

25 apr, 2002 12:21 CET

Rättelse av grova felaktigheter i dagens Dagens Industris artikel angående Tele2, samt rättelse av felaktiga påståenden

Rättelse av grova felaktigheter i dagens Dagens Industris artikel angående Tele2, samt rättelse av felaktiga påståenden från analysföretaget Redeye Påstående i Dagens Industri: "Rensat för FORA-affären flödar pengarna fortsatt ur Tele2, förra kvartalet med 660 Mkr." Fakta: Kassaflöde kvartal 1 2002 efter investeringar +224 Mkr. Påstående i Dagens Industri: "Genom kreativ bokföring lyckades teleoperatören Tele2 redovisa en vinst och ett positivt kassaflöde för årets första kvartal." Fakta: Vi har följt god redovisningssed och separat lämnat tilläggsupplysning om ett i perioden infört belopp avseende tvist med Telia, vilket också är ett krav från revisorerna. Påstående av analysföretaget Redeye: "Effekten av engångsintäkten blir också stor på mobilverksamhetens nyckeltal under första kvartalet. I stället för marginaler på 55%, som bolaget uppger i rapporten, är den verkliga rörelsemarginalen 48%." Fakta: Redovisad omsättning = 1589 Mkr Redovisat rörelseresultat = 874 Mkr Redovisad rörelsemarginal = 55% Justerat för intäkt avseende Teliatvisten Justerad omsättning = 1589 - 150 = 1439 Mkr Justerat rörelseresultat = 874 - 150 = 724 Mkr Justerad rörelsemarginal = 50,3% Påstående av analysföretaget Redeye beträffande tvisten med Telia: "Redovisningsfinten är enligt vår mening allvarlig. Att redan nu bokföra dessa som intäkter knappast förenligt med försiktighetsprincipen eller god redovisningssed." Fakta: I enlighet med god redovisningssed tas fordringar upp till det belopp de beräknas inflyta: - PTS beslutade i enlighet med Tele2s yrkande i augusti 2000 - Länsrätten meddelade dom i enlighet med Tele2s yrkande i mars 2002 Tele2 räknar med att Telia kommer att tvingas betala hela beloppet. Trots det har endast 75% av den fordran som ännu inte betalats av Telia bokförts vilket är en försiktig värdering. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 VD och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 50 10 Investerarfrågor Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 15 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00850/wkr0002.pdf

Relaterat Material