Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

13 jun, 2002 9:00 CET

Tele2s resultat för maj månad visar fortsatt stark tillväxt för koncernen

TELE2s RESULTAT FÖR MAJ MÅNAD VISAR FORTSATT STARK TILLVÄXT FÖR KONCERNEN Tele2 tillkännagav idag kundbasen, intäkterna och resultatet för maj månad 2002. · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick i maj 2002 till 423 Mkr (179 Mkr i maj 2001), resultatet i maj i år påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av Telia-domen* · Omsättningen uppgick till 2 522 Mkr* i maj 2002 (2 131 Mkr i maj 2001) · Antalet kunder den 31 maj 2002 uppgick till 15 885 tusen · Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 17%, för mobiltelefoni i Sverige till 57% och för fast telefoni och Internet i Sverige till 28% · Fast telefoni och Internet i Centraleuropa visar ett rörelseresultat före avskrivningar på 7 Mkr för maj 2002 Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar: "Vi redovisar våra resultat för maj månad för att påvisa att bolaget fortsätter att utvecklas enligt plan. I Centraleuropa har det blivit klart att vi får möjlighet att erbjuda lokalsamtal i Tyskland, partiellt från 1 juli och fullt från 1 december, och i Holland från 1 augusti, varför vi förskjutit vissa marknadsaktiviteter till tredje och fjärde kvartalet. Förbättringen i rörelseresultatet under månaden bygger på det starka första kvartalet och ett starkt resultat i april. Detta visar att vi kan förbättra resultatet kraftigt samtidigt som kundbasen fortsätter att öka. En enskild månad visar nivåer, men är en för kort tidsperiod för att extrapolera trender." Finansiell sammanfattning Mkr maj maj 2002* 2001 Nettoomsättning 2 522 2 131 Rörelseresultat före avskrivningar 423 179 *) Rörelseresultatet före avskrivningar och nettoomsättningen påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av ett mål mot Telia avseende principerna för betalning av samtrafikavgifterna. RÖRELSEGRENAR (Mkr) NETTOOMSÄTTNING 2002 2001 2002 2001 2001 2001 2001 maj* maj** kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Norden 1 185 1 023 3 516 3 305 3 122 3 023 2 916 Östeuropa & Ryssland 197 96 503 400 292 279 210 Centraleuropa 492 493 1 423 1 451 1 299 1 425 1 189 Sydeuropa 676 498 1 868 1 566 1 406 1 415 1 204 Luxemburg 72 63 196 229 201 189 167 Övriga varumärken 71 143 220 381 376 417 402 Koncernintern -171 -185 -340 -406 -364 -535 -474 försäljning Summa nettoomsättning 2 522 2 131 7 386 6 926 6 332 6 213 5 614 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA 2002 2001 2002 2001 2001 2001 2001 maj* maj** kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Norden 419 290 1 098 1 079 1 076 833 780 Östeuropa & Ryssland 36 11 126 76 79 58 59 Centraleuropa -17 -32 -27 -77 -119 -133 -277 Sydeuropa -24 -54 -181 -329 -295 -310 -397 Luxemburg 17 2 23 -37 33 -1 10 Övriga varumärken -8 -38 -90 -79 -53 -100 -177 Summa EBITDA 423 179 949 633 721 347 -2 EBITDA-marginal Norden 35% 28% 31% 33% 34% 28% 27% Östeuropa & Ryssland 18% 11% 25% 19% 27% 21% 28% Centraleuropa -3% -6% -2% -5% -9% -9% -23% Sydeuropa -4% -11% -10% -21% -21% -22% -33% Luxemburg 24% 3% 12% -16% 16% -1% 6% Övriga varumärken -11% -27% -41% -21% -14% -24% -44% Summa EBITDA-marginal 17% 8% 13% 9% 11% 6% 0% * Det var 20 arbetsdagar i maj 2002 jämfört med 21 arbetsdagar i april. ** Det var 21 arbetsdagar i maj 2001 jämfört med 19 arbetsdagar i april. ANTAL KUNDER Antal kunder Netto kundintag 2002 2001 200 200 200 200 200 200 200 2 1 2 1 1 1 1 (i tusental) maj maj Föränd maj maj kv kv kv kv kv r. 1 4 3 2 1 Norden 6 420 5 690 13% -52 57 172 198 332 81 191 Östeuropa & 1 180 437 170% 44 43 105 422 93 124 79 Ryssland Centraleuropa 3 404 2 812 21% 56 28 99 243 133 4 109 Sydeuropa 4 662 3 629 28% 68 34 245 418 215 234 477 Luxemburg 219 183 20% 1 4 5 12 13 13 13 Totalt antal 15 12 25% 117 166 626 1 786 456 869 kunder 885 751 293 TELE2 I SVERIGE* (Mkr) *Optimal Telecom ingår fr o m 1 januari 2002 2002 2001 2002 2001 2001 2001 2001 maj* maj* kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 * Nettoomsättning Mobil telefoni 554 431 1 1 1 1 1 589 513 560 377 270 Fast telefoni och Internet 316 285 1 853 726 782 822 048 KabelTV 19 20 58 49 39 26 43 Summa Tele2 i Sverige 889 736 2 2 2 2 2 695 415 325 185 135 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Mobil telefoni 314 215 874 808 897 730 676 Fast telefoni och Internet 90 80 216 220 161 141 153 KabelTV 4 4 4 19 -15 -19 2 Summa Tele2 i Sverige 408 299 1 1 1 852 831 094 047 043 EBITDA-marginal Mobil telefoni 57% 50% 55% 53% 58% 53% 53% Fast telefoni och Internet 28% 28% 21% 26% 22% 18% 19% KabelTV 21% 20% 7% 39% -38% -73% 5% Summa Tele2 i Sverige 46% 41% 41% 43% 45% 39% 39% * Det var 20 arbetsdagar i maj 2002 jämfört med 21 arbetsdagar i april. ** Det var 21 arbetsdagar i maj 2001 jämfört med 19 arbetsdagar i april. Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 15,9 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris- garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: VD och koncernchef, Tele2 AB + 46 (0)8 562 640 00 Håkan Zadler Telefon: Finansdirektör, Tele2 AB +46 (0)8 562 640 00 Andrew Best Telefon: Investerar- och mediefrågor + 44 (0)20 7321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00020/wkr0002.pdf

Relaterat Material