Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik och optimera användarvänligheten. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

21 okt, 2003 6:00 CET

Det tredje kvartalet genererade tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 mkr och redovisade det största kundintaget någonsin med netto 1 637 000 nya kunder

New York och Stockholm - tisdagen den 21 oktober - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2003.
  • Nettoomsättningen de första nio månaderna 2003 steg med 21% till 27 255 Mkr (22 554 Mkr*)
  • Resultatet efter skatt de första nio månaderna 2003 steg till 854 Mkr (-374 Mkr*)
  • Resultatet per aktie efter skatt och utspädning de första nio månaderna 2003 ökade till 5,78 kronor (-2,53 kronor*)
  • Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 22% till 9 414 Mkr (7 695 Mkr)
  • EBITDA det tredje kvartalet ökade med 15% till 1 635 Mkr (1 422Mkr)
  • Antalet kunder ökade med 1 637 000 till 20,4 miljoner under kvartal tre
  • Kassaflödet från rörelsen steg med 37% till 1 706 Mkr under kvartal tre
  • Lansering av Tele2s tjänster i Storbritannien


KONTAKTPERSONER  
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB  
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB  
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor  
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
Tele2 AB (org.nr. 556410-8917)
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)8 562 000 60
 
* Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1).
Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2002.

Relaterat Material