Det tredje kvartalet genererade tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 mkr och redovisade det största kundintaget någonsin med netto 1 637 000 nya kunder - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

21 okt, 2003 6:00 CET

Det tredje kvartalet genererade tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 mkr och redovisade det största kundintaget någonsin med netto 1 637 000 nya kunder

New York och Stockholm - tisdagen den 21 oktober - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2003.
  • Nettoomsättningen de första nio månaderna 2003 steg med 21% till 27 255 Mkr (22 554 Mkr*)
  • Resultatet efter skatt de första nio månaderna 2003 steg till 854 Mkr (-374 Mkr*)
  • Resultatet per aktie efter skatt och utspädning de första nio månaderna 2003 ökade till 5,78 kronor (-2,53 kronor*)
  • Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 22% till 9 414 Mkr (7 695 Mkr)
  • EBITDA det tredje kvartalet ökade med 15% till 1 635 Mkr (1 422Mkr)
  • Antalet kunder ökade med 1 637 000 till 20,4 miljoner under kvartal tre
  • Kassaflödet från rörelsen steg med 37% till 1 706 Mkr under kvartal tre
  • Lansering av Tele2s tjänster i Storbritannien


KONTAKTPERSONER  
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB  
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB  
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor  
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
Tele2 AB (org.nr. 556410-8917)
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)8 562 000 60
 
* Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1).
Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2002.

Relaterat Material