Tele2 redovisar 1 063 000 nya kunder, en omsättningsökning på 21% till 9 225 mkr och ett resultat efter finansiella poster som mer än trefaldigas till 567 mkr - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

5 aug, 2003 6:00 CET

Tele2 redovisar 1 063 000 nya kunder, en omsättningsökning på 21% till 9 225 mkr och ett resultat efter finansiella poster som mer än trefaldigas till 567 mkr

New York och Stockholm - tisdagen den 5 augusti - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det andra kvartalet som slutade den 30 juni 2003.
  • Antalet kunder ökar med 1 063 000 till 18,7 miljoner
  • Nettoomsättningen stiger med 21%, motsvarande 1 602 Mkr, till 9 225 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2002*
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 1 538 Mkr jämfört med 1 120 Mkr det andra kvartalet 2002*
  • Resultatet efter finansiella poster, EBT, mer än trefaldigas till 567 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2002*
  • EBITDA-marginal på över 7% inom fast telefoni i kontinentala Europa samtidigt som antalet kunder ökar med 570 000
  • Kassaflödet efter investeringar 965 Mkr jämfört med 70 Mkr kv 2 2002
  • Fyra GSM-nät lanserade i Ryssland
* Exklusive 87 Mkr från mål mot Telia (Not 1).

Relaterat Material