5,87 PROCENT AV AKTIERNA I VERSATEL LÄMNADES IN UNDER EFTERANMÄLNINGSPERIODEN - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

1 nov, 2005 8:00 CET

5,87 PROCENT AV AKTIERNA I VERSATEL LÄMNADES IN UNDER EFTERANMÄLNINGSPERIODEN

Stockholm – Med hänvisning till tidigare gemensamma pressmeddelanden från Tele2 Finance B.V. (”Tele2”), Versatel Telecom International N.V. (”Versatel”) och Apax Partners per den 18 juli 2005, 17 augusti 2005, 8 september 2005, 13 september 2005, 10 oktober 2005 och den 14 oktober 2005, samt till pressmeddelandet från Tele2 den 27 oktober 2005 meddelar Tele2 att 30 732 106 aktier i Versatel (”Aktierna”) har lämnats in under efteranmälningsperioden, vilket motsvarar 5,87 procent av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Versatel.

Om alla Skuldebrev konverterades till Aktier, skulle det totala antalet Aktier som lämnats in under Tele2s erbjudanden representera ca 82,39 procent av det därmed utspädda aktiekapitalet i Versatel. Under den ursprungliga anmälningsperioden och under efteranmälningsperioden har totalt 418 155 141 Aktier och 1 250 skuldebrev i serie 3,875 per cent convertible senior notes due 2011, konvertibla till ordinarie aktier i Versatel (”Skuldebreven”), lämnats in under Tele2s offentliga erbjudande för samtliga Aktier och Skuldebrev. Detta motsvarar 79,87 procent av det totala antalet emitterade och utestående Aktier och 100 procent av det totala antalet emitterade och utestående Skuldebrev i Versatel. Med hänvisning till pressmeddelandet per den 10 oktober 2005, kommer Tele2 att erlägga en likvid om 0,808415 euro kontant för varje Aktie som lämnats in under efteranmälningsperioden, vilket motsvarar Erbjudandets Pris per Aktie (enligt definitionen i Prospektet per den 14 september 2005) om 2,20 euro minus utdelningen den 17 oktober 2005 om 1,391585 euro per Aktie. Summan kommer vid behov att avrundas uppåt. Aktier som lämnats in under efteranmälningsperioden kan inte återkallas. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef: 08 - 562 640 00 Håkan Zadler, Finansdirektör: 08 - 562 640 00 Per Borgklint, Marknadsområdeschef, UK & Benelux: + 31 20 702 02 02 Dwayne Taylor, Investerarfrågor, London: + 44 20 7321 5038 Lena Krauss, Investerarfrågor, Stockholm: 08 - 562 000 45 Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com Detta pressmeddelande står i enlighet med paragraf 1 i artikel 9b i Bte 1995. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på engelska. Den engelska versionen råder framom den svenska i fall av motsägelser.

Relaterat Material