ALLMÄNNA RÅD FRÅN SKATTEVERKET - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

29 jun, 2005 10:00 CET

ALLMÄNNA RÅD FRÅN SKATTEVERKET

Skatteverket ger allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i Tele2 AB

Den 23 maj 2005 genomförde Tele2 en split och varje aktie, oavsett aktieslag, delades upp i 3 ordinarie och 1 inlösenaktie. Inlösen av inlösenaktierna utfördes 17 juni 2005 och utbetalning av inlösenbeloppet, 10 kr per aktie, skedde den 22 juni 2005. Skatteverkets allmänna råd fastslår att av anskaffningsutgiften för aktier i Tele2 AB bör 4,5 % fördelas till inlösenaktier och resterande 95,5 % till övriga aktier. Exempel Om anskaffningsvärdet för en aktie i Tele2 innan split var 200 kr ska 9 kr (200 x 0,045) fördelas till inlösenaktierna som anskaffningsvärde och resterande 191 kr (200 - 9) till de övriga 3 aktierna, dvs. 63,70 kr per aktie. Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering. För mer detaljerad information, se Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:14) och meddelande (SKV M 2005:11) på www.skatteverket.se. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Håkan Zadler Finansdirektör, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Relaterat Material