Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

7 jun, 2005 15:00 CET

KOMMENTAR GÄLLANDE FÖRÄNDRING AV NC INTRESSENTERS INNEHAV I TELE2

NC Intressenter AB har idag via Tele2 ABs VD och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer, i egenskap av NC Intressenters enskilt största aktieägare, anmält att bolaget avvecklat finansiella instrument motsvarande 624 300 B-aktier i Tele2. Avvecklingen är föranledd av Länsrättens beslut per den 31 mars 2005 avseende inkomsttaxeringar av förmån av aktier och optioner. Lars-Johan Jarnheimer har, i likhet med den absoluta merparten av Tele2s ledningsgrupp, inte minskat sitt aktieinnehav i Tele2, varken direkt eller via bolag.

Om NC Intressenter AB: Vid bolagsstämman 1997 beslutades om ett incitamentsprogram för ett antal då anställda ledande befattningshavare och senare tillkommande ledande befattningshavare inom Tele2 AB. För ändamålet bildades NC Intressenter AB. De Tele2-aktier som NC Intressenter förvärvade under åren 2000-2003 finansierades tidigare via banklån. Per den 31 december 2004 är lån och aktier ersatta av swap-avtal som medför oförändrade ekonomiska konsekvenser för respektive aktieägare som kvarstår i NC Intressenter. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Relaterat Material