MARKNADSSATSNINGAR I FRANKRIKE, TURKIET OCH KROATIEN - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

18 maj, 2005 10:00 CET

MARKNADSSATSNINGAR I FRANKRIKE, TURKIET OCH KROATIEN

Tele2 AB kompletterar idag bolagets finansiella kommentar i rapporten för det första kvartalet 2005 angående marknadsinvesteringarna för ADSL i Frankrike och den kommande lanseringen av mobiltelefoni där, samt angående uppstarterna i Kroatien och Turkiet. Bolaget uppskattar att dessa satsningar kommer att uppgå till totalt ca 100 miljoner Euro under innevarande år.

Tele2 ser stora möjligheter för sin ADSL-satsning i Frankrike i och med avtalet med Neuf Telecom som beskrivs i rapporten för det första kvartalet 2005, och avser därför att öka marknadsföringsinsatsen där. Detta, i kombination med den kommande lanseringen av mobiltelefoni som ytterligare stärker potentialen för korsförsäljning, innebär att merparten av marknadsinvesteringen är hänförlig till Frankrike. – Satsningarna på korsförsäljning och nya marknader är ett led i vårt arbete för att säkra verksamhetens långsiktiga och lönsamma tillväxt. Den underliggande lönsamheten i Tele2 är stabil och vi fortsätter att prioritera en lägre kundomsättning. Med ökad satsning på ADSL i kombination med möjligheten att erbjuda mobiltelefoni till vår redan starka kundbas i Frankrike, bäddar vi för högre korsförsäljning och lägre kundomsättning, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB i en kommentar. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Relaterat Material

Pressreleaser