TELE2:S DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2005 - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

25 apr, 2005 6:00 CET

TELE2:S DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2005

Stockholm – måndagen den 25 april 2005 – Tele2 AB (“Tele2”, “Koncernen”) (Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för det första kvartalet som slutade den 31 mars 2005.

■ Nettoomsättningen ökade med 12% till 11 579 (10 379) Mkr ■ Resultatet efter skatt uppgick till 483 (678) Mkr ■ Vinsten per aktie uppgick till 3,27 (4,50) kronor ■ I Sverige har ca 300 000 kunder valt Tele2s fasta abonnemang, vilket har medförde en engångskostnad på knappt 100 Mkr i första kvartalet Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2: ”Tele2 visade en god försäljningstillväxt under första kvartalet på 12% jämfört med förra året, och dessutom en stabil utveckling av vinst och kassaflöde om man tar i beaktande introduktionen av de fasta abonne-mangsavgifterna, UMTS-betalningarna och integrationskostnaderna i Österrike, motsvarande totalt 185 Mkr, samt produktlanseringarna vi gjort. Den underliggande lönsamheten på Mobiltelefoni i Sverige förbättrades sekventiellt. Mycket på grund av framgångsrika produktlanseringar. Vi kan nu erbjuda ADSL-tjänster i nio länder, varav Holland är vårt senaste tillskott. Vår ADSL-strategi varierar beroende på gällande regulatoriska miljö och konkurrenssituation i respektive land. Icke desto mindre är vi med över 600 000 kunder redan en betydande ADSL-leverantör i Europa. Integrationerna av UTA i Österrike och av Tiscali i Danmark blev klara under kvartalet och vi står i en utmärkt konkurrensposition i båda länderna. Två marknader som gjorde bra ifrån sig i kvartalet var Centraleuropa, med fortsatt starkt kundintag och stabil underliggande resultatutveckling, och mobiltelefonin i Sverige som visar ett bra intag framför allt av abonnemangskunder, till stor del tack vare vårt innovativa abonnemang Comviq Knock-out. Vi fortsätter kämpa för ett bättre regulatoriskt klimat. I mars publicerade vi vår tredje ”Monopoly Challenger”-rapport där vi framhåller de punkter vi tycker att regulatoriska myndigheterna i EU och på nationell nivå bör förbättra för att vi ska få en mera konkurrensutsatt marknad. I Frankrike har vi gjort två stora framsteg i april. Vi har dels tecknat ett efterlängtat MVNO-avtal med Orange, med ett ”enhanced service provider”-upplägg, och vi har också ett upplägg med ADSL-leverantören Neuf Telecom, vilket ger oss tillgång till Frankrikes största ULL-nät. Med dessa två framsteg har vi nu ett konkurrenskraftigare produktutbud med mycket goda tillväxtmöjligheter i Frankrike.” Kontaktpersoner: Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com

Relaterat Material