Tidslinje - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. 4 apr, 2017 8:01 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

 2. 4 apr, 2017 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedningens förslag till val av styrelse

  Inför årsstämman i Tele2 AB (publ) (“Tele2”) tisdagen den 9 maj 2017, föreslår valberedningen omval av Mike Parton, Sofia Arhall Bergendorff, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Irina Hemmers, Eamonn O’Hare och Carla Smits-Nusteling till styrelseledamöter samt nyval av Anders Björkman till styrelseledamot. Valberedningen föreslår även omval av Mike Parton till styrelseordförande. Lorenzo Grabau har avböjt omval.

 3. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).
  Under gårdagen presenterades vinnarna i Tele2 IoT Challenge: LPWA. Tävlingen startade i januari då Tele2 IoT bestämde sig för att låta företag experimentera med deras nya LPWA-nätverk i Storgöteborg för att komma fram till nya innovationer. Tävlingen hade 135 deltagare från 28 olika länder och det vinnande bidraget gör det nästintill omöjligt för brottslingar att stjäla diesel – åtminstone från de som äger en GuardPuck.

 4. 22 mar, 2017 7:15 CETRapport

  Årsredovisning 2016

 5. 22 mar, 2017 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Årsrapport 2016

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att årsrapporten för 2016 finns tillgänglig på www.tele2.com

 6. För att bidra till att Sverige och FN når de högt uppsatta klimatmålen till 2020 inleder Tele2 nu ett omfattande arbete med att energieffektivisera sina 4G-nät. Arbetet kommer att bestå av flera tekniska uppdateringar i nätet samt deltagande i det globala nätverket SooGreen (Service-oriented optimization of Green mobile networks).

 7. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Jonathan (Jon) James utses till ny vd för Tele2 Nederländerna samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp. Jon efterträder Malin Holmberg som lämnar företaget.  

 8. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Fredrik Stenberg har utsetts till ”Executive Vice President, Director of Shared Operations” samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp, efter att ha haft rollen som tillförordnad ”Chief Operating Officer” (COO) de senaste fem månaderna.

 9. 26 jan, 2017 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2016

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2016.

 10. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, CFO, och Kristoffer Carleskär, tf. IR-chef.

 11. 18 jan, 2017 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och Vodafone i nytt samarbete

  Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)  och Vodafone presenterar idag ett nytt samarbetsavtal som gör att operatörerna ska hjälpas åt att leverera kommunikationslösningar till globala och multinationella företag i Sverige, Lettland och Litauen.

 12. 12 jan, 2017 8:30 CETPressmeddelande

  Tele2 IoT lanserar innovativ tävling

  IoT, Sakernas internet har redan förändrat hur samhället fungerar och hur företag arbetar. Vi är dock långt ifrån att utnyttja alla de fantastiska möjligheter som IoT skapar. Tele2 IoT lanserar därför en tävling där de låter företag testa och experimentera med deras nya LPWA-nätverk för att komma fram till nya idéer och innovationer.

 13. 30 dec, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Tele2 har ökat med 615 304 aktier.

 14. 16 dec, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och Telenor ska bygga gemensamt 5G-nät

  Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B). Tele2 och Telenor tecknar avtal om att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-teknologi. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G med full funktionalitet redan i  2020. Företagen delar redan 2G- och 4G-nät i det gemensamma bolaget Net4Mobility.

 15. 30 nov, 2016 18:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Tele2 har ökat med 55 201 369 aktier.

 16. 23 nov, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Slutgiltigt resultat av Tele2s företrädesemission

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att den slutliga sammanräkningen i Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”) visar att 2 522 333 A-aktier och 52 679 036 B-aktier, motsvarande cirka 99,59 procent av de erbjudna A-aktierna respektive cirka 98,86 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 10 280 A-aktier och 605 024 B-aktier har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor före emissionskostnader.

 17. 21 nov, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s företrädesemission övertecknad

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att det preliminära resultatet av Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”), där teckningsperioden löpte ut den 16 november 2016, visar att cirka 2 522 083 A-aktier och cirka 52 659 138 B-aktier, motsvarande cirka 99,58 procent av de erbjudna A-aktierna och cirka 98,83 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna cirka 831 391 A-aktier och cirka 51 492 394 B-aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 32,83 procent av de erbjudna A-aktierna och cirka 96,64 procent av de erbjudna B-aktierna. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor före emissionskostnader.

 18. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Stina Andersson utsetts till strategi- och affärsutvecklingschef samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp.