Tidslinje - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har tillsammans med nätverket ”Swedish Leadership for Sustainable Development” (SLSD) verkat för att föra in mål om antikorruption i FNs kommande uppsättning av hållbara utvecklingsmål, vilka kommer att ersätta milleniemålen. 

 2. 19 feb, 2015 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 M2M lanserar 4G/LTE för M2M/IoT-lösningar

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att man lanserar 4G/LTE-uppkoppling för tillämpningar inom maskin-till-maskin (M2M)/sakernas internet (IoT).

 3. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att Tele2 Sverige höjer datamängderna i alla sina prisplaner för att erbjuda mobilitet på riktigt för både privatkunder och företag. 

 4. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den norska konkurrensmyndigheten (Konkurrensetilsynet) meddelar i dag att de godkänner Tele2s försäljning av den norska verksamheten till TeliaSonera. Som en konsekvens av konkurrensmyndighetens preliminära beslut att stoppa förvärvet den 1 december 2014, har ytterligare åtaganden fastslagits och den slutgiltiga köpesumman har justerats från 5,1 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor. Transaktionen förväntas avslutas inom två veckor.

 5. 1 feb, 2015 7:14 CETRapport

  Årsredovisning 2014

 6. 30 jan, 2015 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2014

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2014.

 7. Närvarande: Mats Granryd, vd och koncernchef, Allison Kirkby, finanschef, och Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef.

 8. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och det nederländska företaget Aerea meddelar idag att det går in i ett Machine-to-Machine/Internet of Things (M2M/IoT)-partnerskap i Nederländerna. De båda företagen breddar därmed sina anslutningstyper.

 9. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Estlands premiärminister Taavi Rõivas inviger idag en ny 3 000 kilometer lång direktförbindelse för data mellan Tallinn och Frankfurt för att kunna leverera betydande hastighet och kapacitet.