Tidslinje - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. 27 okt, 2016 11:30 CETPressmeddelande

  Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar idag att en extra bolagsstämma denna dag beslutat att godkänna styrelsens beslut avseende en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 2. Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), offentliggjorde den 4 oktober 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission, i syfte bibehålla Bolagets finansiella styrka, kommunicerades i samband med förvärvet av TDC Sverige. Styrelsen för Tele2 offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen.

 3. 20 okt, 2016 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2016.

 4. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef och Louise Tjeder, IR-chef.

 5. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att man tecknat ett låneavtal med den Europeiska investeringsbanken (EIB) på 125 miljoner euro för utbyggnad av bolagets 4G-mobilnätstjänster fram till 2018. 

 6. 7 okt, 2016 14:37 CETPressmeddelande

  Tele2s förvärv av TDC Sverige får godkänt

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den Europeiska kommissionen meddelar idag att de godkänner Tele2s förvärv av TDC Sverige för en köpesumma om 2,9 miljarder kronor. Tele2 arbetar nu för att slutföra affären innan månadsskiftet.

 7. Styrelsen för Tele2 AB (publ) (“Tele2” eller “bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), har den 3 oktober, 2016, beslutat om en nyemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma, som tidigare kommunicerat i samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige.

 8. 4 okt, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2016 klockan 10.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

 9. 30 sep, 2016 14:33 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2017

  I enlighet med beslutet vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande Mike Parton sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).

 10. Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de utökar sitt partnerskap med CSL och ska adressera de möjligheter som uppstår vid övergången från analoga till digitala kommunikationslösningar för maskiner och annan utrustning i Europa.

 11. 29 sep, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 börjar erbjuda IoT startpaket till företag

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de lanserar ett nytt erbjudande tillsammans med Microsoft och Libelium.  

 12. 31 aug, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Niklas Sonkin, COO, lämnar Tele2

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Niklas Sonkin, COO, lämnar företaget.

 13. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Stefan Backman har utsetts till chefsjurist samt ny medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp. Han kommer att tillträda den nya tjänsten den 1 december och rapportera till Allison Kirkby, vd och koncernchef.  

 14. Stockholm – Tele2 Group (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Tele2 IoT förvärvat det Sverigebaserade företaget Kombridge AB. Sedan 2010 har Kombridge erbjudit tjänster inom säkerhet, hantering av uppkopplade enheter och applikationer inom sakernas internet (IoT).

 15. 28 jul, 2016 10:02 CETPressmeddelande

  Tele2 börjar erbjuda Viaplay i Baltikum

  Stockholm – Tele2 Group (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de utökar sitt partnerskap med MTGs (Modern Times Group) videostreamingtjänst Viaplay som idag lanseras i Baltikum.

 16. 21 jul, 2016 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport för andra kvartalet 2016

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2016.

 17. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Louise Tjeder, IR-chef.

 18. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Guillaume van Gaver har utsetts till internationell marknadsområdeschef och medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp. Lars Torstensson, strategi- och tillväxtchef, har också meddelat att han lämnar Tele2 för nya utmaningar utanför bolaget.

 19. 21 jun, 2016 7:02 CETPressmeddelande

  Inbjudan: Press och analytikerkonferens

  Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de förvärvar TDC Sverige till en köpesumma på 2,9 miljarder SEK ( "Transaktionen"). Värd för eventet är Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2-gruppen. Lars Nordmark, finanschef för Tele2-gruppen, Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige och Erik Heilborn, vd för TDC Sverige kommer också att delta.

 20. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att man förvärvar TDC Sverige för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor ("Transaktionen"). Förvärvet innebär att Tele2 blir en starkare aktör på sin hemmamarknad inom det strategiskt viktiga företagssegmentet.