Tidslinje - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att valberedningen föreslår att Georgi Ganev väljs till ny styrelseordförande, och att Mike Parton och Irina Hemmers har valt att avböja omval, vid årsstämman 2018.

 2. 15 dec, 2017 7:03 CETPressmeddelande

  Inbjudan: Press- och analytikerkonferens

  Fredagen den 15 december klockan 08:30 bjuder Tele2 AB in till press- och analytikerkonferens. Värd är Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2. Lars Nordmark, finanschef, och Jon James, vd för Tele2 Nederländerna, kommer också att delta.

 3. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de kommit överens med Deutsche Telekom om att slå samman Tele2 Nederländerna och T-Mobile Nederländerna till ett gemensamt bolag. Tele2 kommer att äga 25% av det nya bolaget och erhålla en kontantbetalning om 190 miljoner euro vid affärens fullgörande. Det kombinerade bolaget kommer att bli en starkare kundförkämpe på marknaden och möjliggöra investeringar i teknologi för att gynna den nederländska befolkningen.

 4. Uniti Sverige AB och Tele2 IoT har skrivit på ett partneravtal där Tele2 IoT kommer tillhandahålla anslutningar, plattformar och rådgivning som är nödvändiga för Unitis elbilssatsning.

 5. Efter mindre än fyra år som leverantör av kommunikationstjänster inom IoT har Tele2 IoT kvalificerat sig som en av de globala IoT leverantörerna i Gartners ”Magic Quadrant for Managed M2M Services Worldwide”.

 6. 19 okt, 2017 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport tredje kvartalet 2017

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2017.

 7. Tele2, Nokia och Reach for Change går samman för att riva barriärer mellan svenska och nyanlända ungdomar med teknikens hjälp. Nu sjösätts pilotprojektet Call Together, en realtidsöversättningstjänst som gör att människor med olika språk kan prata i telefon med varandra utan tolkhjälp. Tjänsten testas initialt av fyra kompispar – fyra svenska ungdomar och fyra nyanlända ungdomar från Syrien.

 8. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 9. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den 28 juli meddelade Tele2 sin intention om att sälja den österrikiska verksamheten till Hutchison Drei Austria GmbH (Tre Österrike) för 95 miljoner euro på skuldfri basis. Idag godkände den österrikiska konkurrensmyndigheten försäljningen och transaktionen förväntas avslutas i slutet av månaden.  

 10. 28 sep, 2017 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 IoT lanserar routerlösning i molnet

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) lanserar idag en ny molnbaserad routertjänst – 2ROUTE. 2ROUTE är en router i molnet som gör det möjligt att orkestrera (samla, dirigera och hantera) all IP data, oavsett mobiloperatör, i ett enda gränssnitt. Detta gör datahanteringen enklare, smartare och mer kostnadseffektiv.

 11. Vart femte barn i Sverige har okända vuxna som följer dem i sociala medier. Dessutom har ett barn per skolklass, tre procent av barnen i undersökningen, fått frågan från okända vuxna om att träffas.

 12. 12 sep, 2017 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2018

  I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 har styrelsens ordförande Mike Parton sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).

 13. 23 aug, 2017 16:43 CETPressmeddelande

  Tele2 Bike Tour samlade in 300 000 kronor till SOS barnbyar

  På tiden 15 timmar, 45 minuter och 38 sekunder passerade vinnaren av Tele2 Bike Tour, Samuel Skott, mållinjen i Vilnius. Koncernledningen startade cykeltävlingen för två dagar sedan i Riga med syftet att samla in pengar till ett gott ändamål.

 14. Den 21 augusti tänker koncernledningsgruppen för Tele2 försöka genomföra en 356 kilometers cykeltävling från Riga till Vilnius under två dagar. Syftet är att samla in pengar till ett välgörande ändamål.  

 15. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)  har beslutat att sälja sin österrikiska verksamhet ‘Tele2 Österrike’ till Hutchison Drei Austria GmbH (Tre Österrike) för 95 miljoner euro på skuldfri basis. Transaktionen ger Tele2 möjlighet att realisera värde från en sammanslagning med Tre Österrike och sätter verksamheten i en bättre position för att möta framtida kundbehov på den österrikiska marknaden.

 16. 19 jul, 2017 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport andra kvartalet 2017

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2017.

 17. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 18. Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i dag att Förvaltningsrätten beslutat att Tele2 Sverige AB och Tele2 Treasury AB inte har rätt till avdrag för räntekostnader på koncerninterna lån på SEK 377,109,600 respektive SEK 304,443,399 avseende år 2013 och 2014 enligt regler om ränteavdragsbegränsningar som infördes 2013.

 19. 9 maj, 2017 18:00 CETPressmeddelande

  Årsstämma 2017

  Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.