Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. 18 jul, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport andra kvartalet 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2018.

 2. Presentationen framförs av: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 3. Stockholm – En omrevision av Tele2 AB:s (Tele2), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som inlämnas till Finansinspektion respektive U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), har slutförts. I samband med omrevisionen gör Tele2 vissa justeringar i de finansiella rapporterna för helåren 2015-2017, samt för första kvartalet 2018. Tele2 förväntar sig inte att justeringarna kommer att få en negativ inverkan på dess finansiella guidning för helåret eller på potentiella framtida utdelningar eller aktieåterköp. Fusionen med Com Hem förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018.

 4. 6 jul, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedning sammankallad

  I enlighet med beslutet vid årsstämman 2018 har Cristina Stenbeck, representant för Kinnevik AB, sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).

 5. Efter ett framgångsrikt samarbete med Microsoft stoltserar nu Tele2 som den första svenska operatören med stöd för den nya eSIM-tekniken för Windows-baserade enheter. Laptops och surfplattor med eSIM kommer att kunna ansluta till internet var som helst, utan extra hårdvara, direkt genom applikationen Mobile Plans i Windows 10.

 6. I samarbete med ECPAT grundar nu Tele2 och fyra andra svenska operatörer Telekomkoalitionen, som ska arbeta för att förebygga och hindra förövare i medlemmarnas nät. Det här är en viktig milstolpe i Tele2s långsiktiga Child Protection-engagemang.

 7. Tele2s årliga undersökning visar att mer än hälften av alla barn har sett något otäckt på internet, och att många har blivit kontaktade av okända vuxna. Barn med föräldrar som engagerar sig i deras internetanvändning pratar i högre utsträckning med någon om de upplever något otäckt. 

 8. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B): EU-kommissionen har idag meddelat att den inleder en Fas II-undersökning av sammanslagningen mellan Tele2 Nederländerna (Tele2 NL) och T-Mobile Nederländerna (TMNL). Beslutet var väntat och ligger i linje med den tidsuppskattning som tidigare kommunicerats av Tele2 NL och TMNL, med slutförd transaktion under andra halvåret 2018.

 9. 21 maj, 2018 17:30 CETPressmeddelande

  Årsstämma 2018

  Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

 10. Tele2 och Telia har kommit överens om att påskynda övergången från 3G till 4G genom att successivt avveckla 3G-nätet i det gemensamt ägda företaget Svenska UMTS-nät AB, Sunab. Initiativet innebär betydande kostnads- och energieffektiviseringar för Tele2.

 11. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Tele2s styrelse har beslutat, i överenskommelse med Com Hems styrelse, att uppdatera det preliminära finansiella ramverket för det sammanslagna bolaget som kommunicerades i januari. Nu introduceras nya och mer specifika mål för skuldsättning, utdelning och aktieåterköp.

 12. 23 apr, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport första kvartalet 2018

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2018.

 13. 20 apr, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 – Sveriges mest energieffektiva operatör

  Tele2s energieffektiviseringsarbete i 4G-nätet har nu gett resultat. Ett år efter att Tele2 aktivt stängt av basstationernas effektförstärkare när stationerna inte nyttjas av kund har initiativet sparat drygt 2,3 miljoner kWh. Nu tar Tele2 nästa steg i sin resa som Sverige mest energieffektiva operatör.

 14. 17 apr, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2018 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

 15. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 16. 28 mar, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Årsredovisning 2017

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på www.tele2.com

 17. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2) och Nokia (publ) har ingått ett strategiskt partnerskap för att erbjuda en global IoT-uppkopplingslösning för företag. Lösningen förenklar ekosystemet för stora multinationella implementeringar och applikationer med hög dataförbrukning.

 18. 2 feb, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2017

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2017.

 19. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.