Styrelseutskott- och kommittéer - Tele2

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Styrelseutskott- och kommittéer

= Styrelseordförande = Ordförande = Medlem
Georgi Ganev
Georgi Ganev
Styrelseordförande
Revision: Medlem
Ersättning: Ordförande
Carla Smits-Nusteling
Carla Smits-Nusteling
Revision: Ordförande
Irina Hemmers
Irina Hemmers
Revision: Medlem
Anders Björkman
Anders Björkman
Ersättning: Medlem
Eamonn O'Hare
Eamonn O'Hare
Cynthia Gordon
Cynthia Gordon
Revision: Medlem
Sofia Arhall Bergendorff
Sofia Arhall Bergendorff