Intressentdialoger


Samtal med intressenterna är en hörnsten i Tele2s arbete med ansvarsfullt företagande.

De gör det möjligt för oss att både verifiera och prioritera viktiga frågor när våra intressenter deltar i den pågående processen med ansvarsfullt företagande. Dialogen skapar också en bättre förståelse mellan intressenterna, samtidigt som vi lär av varandra. Våra identifierade intressentgrupper framgår av figuren nedan.

Våra samtal med intressenterna följer standarden för intressentengagemang, AA1000, som är en internationellt erkänd standard för intressentdialoger. Ramverket för riktlinjerna baseras på de övergripande principerna inklusion, väsentlighet, fullständighet samt lyhördhet.

Mer information om våra intressentdialoger finns i Tele2s hållbarhetsredovisning 2011.