Styrning


På Tele2 strävar vi efter att ansvarstagande ska genomsyra hela organisationen och alla produkter och tjänster, och på så sätt vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. Framgångsrik styrning av Tele2s arbete med ansvarsfullt företagande baseras på en tydlig uppdelning av ansvar och mandat.

Styrelsen är högsta beslutande organ vad det gäller Tele2s arbete med ansvarsfullt företagande. Under 2010 har den utsett en styrelsemedlem, Mia Livfors-Brunell, att ha ett särskilt ansvar för att leda Tele2s strategiska arbete med ansvarsfrågor. Det högsta beslutande operativa organet med ansvar för arbetet med ansvarsfullt företagande är ledningsgruppen. Marie Baumgarts, hållbarhetsansvarig på Tele2, ansvarar för att samordna arbetet inom Tele2, inklusive att ge förslag på övergripande strategier och riktlinjer, vidareutveckla fokusområden, målsättningar och tillhörande handlingsplaner samt göra uppföljningar av resultaten och presentera dem för ledningsgruppen. Varje avdelning inom Tele2 ansvarar för att genomföra handlingsplanen för att nå uppsatta mål och rapportera resultatet till hållbarhetsansvarig. På det viset är det möjligt för varje Tele2-medarbetare att bidra till de övergripande målen i det dagliga arbetet.

Läs mer om våra Styrelseutskott- och kommittéer