Policyer


Tele2 har policyer som täcker de olika delarna av vårt arbete med ansvarsfullt företagande.

En ny övergripande uppförandekod antogs under 2010. Den baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact-program och utgör kärnan för Tele2s riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Uppförandekoden gäller all personal och alla som arbetar på uppdrag av Tele2 eller som representerar Tele2.

Uppförandekoden och andra riktlinjer för ansvarsfullt företagande återfinns till vänster i menyn.