Risker


Att identifiera och minimera risker

Tele2 arbetar ständigt med att identifiera risker som kan relateras till ansvarsfullt företagande. Under 2010 lät vi en oberoende part genomföra en riskanalys av Tele2s samtliga verksamheter. Högriskområdena som identifierades i analysen vad det gäller sociala och miljömässiga risker rörde produktionen av kundplacerad utrustning, så kallad Customer-Premises Equipment (CPE), och nätverk, både utrullning och drift av nätverk, samt återvinning och/eller avyttring av produkter. Transporter identifierades också som ett högriskområde för miljön.

Inom området korruptionsbekämpning återfinns de huvudsakliga riskerna inom områden som har att göra med att köpa och/eller bygga kontor samt utrullning av nätverk och nätdrift, eftersom det i de här områden ingår att förvärva fastigheter och erhålla licenser. Riskerna på dessa områden är störst i Kazakstan, följt av Kroatien och Baltikum. Tele2 inser detta och har flera förebyggande rutiner på plats.