Strategi och Materialitet


För att vårt arbete med ansvarsfullt företagande ska vara så framgångsrikt som möjligt, måste våra ansträngningar och resurser koncentreras till de områden där de gör störst skillnad.

Tele2 har därför fokuserat på att identifiera risker och möjligheter, liksom på områden där vi har störst påverkan.

Vi har identifierat tio aspekter som är av särskilt stor vikt internt såväl som externt, som Tele2 kan påverka. Dessa är:

  • Minskning av koldioxidutsläpp
  • Effektivisering av företagets leveranskedja för telekommunikationsutrustning
  • Jämställdhet
  • Multinationell affärskultur
  • Korruptionsbekämpning
  • Ekonomiska flöden
  • Licenser
  • Kundens integritet
  • Yttrandefrihet
  • Avfallshantering