Avfall och återvinning


Det är viktigt med en effektiv hantering av uttjänt telekomutrustning och nätverksutrustning, eftersom dessa innehåller både värdefullt och potentiellt giftigt material. Återvinning och återanvändning av dessa material förhindrar att de kan komma ut och förorena miljön och minskar dessutom behovet av råvaruutvinning.

Tele2 strävar ständigt efter att öka andelen återvunnet och återanvänt material från nätverksutrustning. Under 2010 introducerade Tele2 ett program i Sverige och i Nederländerna med syfte att öka antalet uttjänta telefoner och annan utrustning som lämnas in. Kunderna får en värdecheck i utbyte mot deras elektronikavfall, som de sedan kan handla för i Tele2s butiker.

Tele2 strävar hela tiden efter att återanvända de olika komponenterna, och när det inte är möjligt försöker vi att återvinna materialet. I sista hand utvinner vi energin från materialet för att minimera den mängd som slutligen hamnar på soptippen. Allt miljöfarligt avfall tas omhand på korrekt sätt, i enlighet med gällande lagar och andra författningar.