Supply chain management


Våra globala leveransavtal och leverantörscertifikat ska säkerställa att leverantörer och uppdragstagare håller en hög etisk standard och avstår från all form av korruption. Om en leverantör inte godkänns av säkerhetsavdelningen kan den leverantören inte få ett kontrakt.

Under 2011 kommer villkoren i vår uppförandekod även att börja gälla för leverantörer och uppdragstagare inom hela Tele2-koncernen. Hur de följer Tele2s uppförandekod ska granskas med hjälp av utvärderingar och kontroller.

I vår hållbarhetsredovisning finns mer information om supply chain management (SCM), det vill säga hanteringen av informations- och materialflödet från leverantörer och återförsäljare.