Vår arbetsplats


Mångfald ses som en hävstång för lönsamheten och som en tillgång för företaget. Därför ska alla medarbetare på Tele2 behandlas lika, utan hänsyn till kön, etnisk och nationell härkomst, religion, funktionshinder, sexuell läggning, utseendet i allmänhet, civilstånd, fackförbundstillhörighet, politisk tillhörighet och ålder, som framgår av våra riktlinjer för mångfald.

Mer information om Tele2 som arbetsgivare finns i avsnittet Vi på Tele2 under rubriken Arbeta med oss.