Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

TELE2: DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2005

Stockholm – tisdagen den 26 juli 2005 – Tele2 AB (“Tele2”, “Koncernen”) (Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för det andra kvartalet som slutade den 30 juni 2005.

■ EBITDA-marginalen för Mobiltelefoni i Sverige uppgick till över 45% under det andra kvartalet

■ EBITDA för andra kvartalet ökade till 1 689 (1 671) Mkr

■ Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 12% till 23 622 (21 090) Mkr

■ Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 1 159 (1 437) Mkr

■ Vinsten per aktie för första halvåret uppgick till 2,62 (3,20) kronor

Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:

”Vi har sedan vår senaste kvartalsrapport fortsatt arbetet med att säkerställa att vi på bästa sätt kan tillvarata de möjligheter och möta de utmaningar vi ställs inför.

I juli förvärvade vi Comunitel i Spanien, och har därmed fått en mycket god grund att bygga vår spanska verksamhet på. I juli meddelade Tele2 att vi avser lämna ett bud på Versatel, vilket kommer stärka vår position betydligt i Holland och Belgien. Utöver det kunde vi i mitten av juni äntligen lansera våra första mobiltjänster i Frankrike, där vi efter avtalet med Neuf Telecom också har trappat upp marknadsaktiviteterna inom ADSL.

Jag är sporrad av vårt resultat under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 12% från föregående år och EBITDA ökade till 1 689 Mkr.

I det sammanhanget vill jag särskilt nämna den svenska mobilverksamheten, som levererade ett mycket bra resultat för det andra kvartalet. Marginalen steg till 45%, vilket till stor del kan förklaras av succén med abonnemanget Comviq Knock-out. I Norge har vi lanserat en mycket lyckad kopia på Knock-out, som heter Champion.

Baltikum & Ryssland visade en tillväxt på 23% och ett rekordstort kundintag på 521 000 nya kunder. Även Centraleuropa uppvisade en stark tillväxt, delvis som en följd av UTA-förvärvet, men även en förbättrad EBITDA-marginal till 8%.

Tele2 fortsätter att utveckla och förbättra produktutbudet i Europa utan att släppa siktet på balans mellan kassaflöde, tillväxt och lönsamhet.”

Kontaktpersoner:

Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000

Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB

Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000

Finansdirektör, Tele2 AB

Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038

Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045

Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com