Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

TELE2 REDOVISAR 5,5 MILJONER NYA KUNDER FÖR 2003 SAMTIDIGT SOM KASSAFLÖDET FRÅN RÖRELSEN ÖKADE MED 37% TILL 6,0 MILJARDER KRONOR

New York och Stockholm - måndagen den 9 februari 2004 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade i dag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2003.
  • Nettoomsättningen för helåret 2003 steg med 20% till 37 190* (31 045**) Mkr
  • Resultatet efter skatt för helåret 2003 ökade till 2 396 (223) Mkr
  • Resultatet per aktie efter skatt och utspädning för helåret 2003 steg till 16,20 (1,51) kronor
  • Rekord i antalet nya kunder under det fjärde kvartalet: netto 1,9 miljoner
  • Kassaflödet efter investeringar för helåret 2003 steg med 85% till 3 418 Mkr
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.