Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

ALLMÄNNA RÅD FRÅN SKATTEVERKET

Skatteverket ger allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i Tele2 AB

Den 23 maj 2005 genomförde Tele2 en split och varje aktie, oavsett aktieslag, delades upp i 3 ordinarie och 1 inlösenaktie. Inlösen av inlösenaktierna utfördes 17 juni 2005 och utbetalning av inlösenbeloppet, 10 kr per aktie, skedde den 22 juni 2005. Skatteverkets allmänna råd fastslår att av anskaffningsutgiften för aktier i Tele2 AB bör 4,5 % fördelas till inlösenaktier och resterande 95,5 % till övriga aktier. ExempelOm anskaffningsvärdet för en aktie i Tele2 innan split var 200 kr ska 9 kr (200 x 0,045) fördelas till inlösenaktierna som anskaffningsvärde och resterande 191 kr (200 - 9) till de övriga 3 aktierna, dvs. 63,70 kr per aktie.Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.För mer detaljerad information, se Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:14) och meddelande (SKV M 2005:11) på www.skatteverket.se. KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABTelefon: (08) 562 640 00Håkan Zadler Finansdirektör, Tele2 ABTelefon: (08) 562 640 00Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads