Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

BESLUT AV APPELATIONSDOMSTOLEN I AMSTERDAM

Stockholm - Tele2 AB, ("Tele2”), (Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, meddelar idag att appelationsdomstolen i Amsterdam har meddelat beslut i ärenden som lämnats in å Versatels aktieägare Centaurus Capitals, Amber Funds, Barclay Capitals och vissa övriga aktieägares vägnar. Beslutet innebär att Versatel inte bör fullfölja förslaget till ändring i företagets bolagsstyrningspolicy på den extra bolagsstämman, som planeras att hållas i morgon, den 15 december 2005. Därutöver har domstolen beslutat att tillsätta tre oberoende ledamöter i Versatels styrelse, vilka kommer att ha ensamrätt att behandla ärenden och avtal av betydelse mellan Versatel och Tele2. Med anledning av detta beslut har Robert De Bakker, som nominerats till Versatels styrelse inför morgondagens bolagsstämma, låtit meddela att han inte längre ser något meningsfullt skäl till att verka i Versatels styrelse, och har därför beslutat att inte kandidera för posten.

Med anledning av det ovannämnda kommer Versatel att på extra bolagsstämman i morgon den 15 december 2005 återkalla de föreslagna besluten att ändra företagets bolagsstyrningspolicy samt att utnämna Robert De Bakker till ny styrelseledamot i Versatel.KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer, Telefon: 08 - 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: 08 - 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: 08 - 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads