Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

KOMMENTAR GÄLLANDE FÖRÄNDRING AV NC INTRESSENTERS INNEHAV I TELE2

NC Intressenter AB har idag via Tele2 ABs VD och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer, i egenskap av NC Intressenters enskilt största aktieägare, anmält att bolaget avvecklat finansiella instrument motsvarande 624 300 B-aktier i Tele2. Avvecklingen är föranledd av Länsrättens beslut per den 31 mars 2005 avseende inkomsttaxeringar av förmån av aktier och optioner. Lars-Johan Jarnheimer har, i likhet med den absoluta merparten av Tele2s ledningsgrupp, inte minskat sitt aktieinnehav i Tele2, varken direkt eller via bolag.

Om NC Intressenter AB: Vid bolagsstämman 1997 beslutades om ett incitamentsprogram för ett antal då anställda ledande befattningshavare och senare tillkommande ledande befattningshavare inom Tele2 AB. För ändamålet bildades NC Intressenter AB. De Tele2-aktier som NC Intressenter förvärvade under åren 2000-2003 finansierades tidigare via banklån. Per den 31 december 2004 är lån och aktier ersatta av swap-avtal som medför oförändrade ekonomiska konsekvenser för respektive aktieägare som kvarstår i NC Intressenter. KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads