Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Onsdagen den 24 april 2019 offentliggör Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det första kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Erik Strandin Pers, IR-chef.  

 2. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) presenterar nästa steg för företagets nätorganisationer. De nuvarande organisationerna för fastnät och mobilnät kommer från 1 april slås samman till en affärsenhet kallad “Teknik”, och ledas av Thomas Helbo, idag chef för fastnät på Tele2.

 3. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Tele2 IoT har tecknat avtal med Forum och skall nu förse alla deras affärsområden med managerade M2M-tjänster.

 4. 13 feb, 2019 7:21 CETRapport

  Delårsrapport Q4 2018

 5. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) justerar tidigare rapporterad nettoomsättning för samägda företag, vilket resulterar i 599 miljoner kronor minskad nettoomsättning för helåret 2017, samt 441 miljoner kronor minskad nettoomsättning för de första nio månaderna 2018. Omräkningen har ingen effekt på resultat eller kassaflöde.

 6. 13 feb, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  Bokslutskommuniké 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018.

 7. Stockholm – Onsdagen den 13 februari 2019 offentliggör Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det fjärde kvartalet 2018. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Erik Strandin Pers, IR-chef.

 8. 22 jan, 2019 7:59 CETRapport

  New reporting structure & Pro forma financials

 9. Mobilkameran är idag ett viktigt verktyg för att prata och hålla kontakt med familj och vänner. I sociala medier delas över två miljarder bilder dagligen*, vilket tyder på att fotografering blivit ett av våra främsta uttryckssätt. Med det kommer också en vilja att bli bättre på att fotografera. Därför lanserar Tele2 och Fotografiska den digitala mobilfotoskolan ”Plåta med mobilen”.

 10. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Deutsche Telekom har idag slutfört sammanslagningen av bolagens verksamheter i Nederländerna. Tele2 i Nederländerna (Tele2 NL) absorberas av T-Mobile i Nederländerna (T-Mobile NL).

 11. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag meddelat dess avsikt att utnyttja säljoptionen som är stipulerad i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom i Kazakstan. Genom att meddela Kazakhtelecom avsikten att utnyttja säljoptionen har Tele2 inlett säljprocessen.

 12. 17 dec, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 säkrar lån från Nordiska Investeringsbanken

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) offentliggör idag en överenskommelse med Nordiska Investeringsbanken (NIB) om ett lån på 2 miljarder kronor, för att finansiera Tele2s sammanslagning med Com Hem.

 13. Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): För andra året i rad har Tele2 IoT blivit omnämnt som global nischspelare i Gartners ”Magic Quadrant for Managed Services M2M Services Worldwide”.

 14. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telenor har skrivit ett nytt kompletterande avtal om utbyggnaden av ett gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige. Parterna har enats om detaljerna för genomförandet som planeras inledas under andra halvan av 2019. Det står även klart att Tele2 och Telenor säkrat frekvenser i 700MHz-bandet som kommer stärka det väletablerade 4G-nätet, och befäster ambitionen att ge de första kunderna tillgång till 5G år 2020.

 15. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått avtal gällande internationell signalering med Deutsche Telekom Global Carrier. De nya internationella signaleringstjänsterna avser alla Tele2-kunder, i samtliga länder, med start i mitten av december.

 16. 30 nov, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 183 441 585 aktier respektive röster.

 17. Stockholm – Idag har EU-kommissionen godkänt sammanslagningen av Tele2 AB:s (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) verksamhet i Nederländerna (”Tele2 NL”) och T-Mobile i Nederländerna (”T-Mobile NL”), utan eftergifter. Det kombinerade bolaget skapar ett starkt alternativ till marknadsledarna, till förmån för Nederländska konsumenter och företag.

 18. Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) noterar mediespekulationerna om sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna och bekräftar att Tele2 är fortsatt optimistiskt avseende godkännande från EU-kommissionen, utan eftergifter. Tele2 har fortfarande inte mottagit ett beslut från EU-kommissionen, som har till den 30 november på sig att ta ett beslut.

 19. 19 nov, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 utser Kim Hagberg till ny ledningsgruppsmedlem

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) utser Kim Hagberg till Executive Vice President, Chief Operations och ny ledningsgruppsmedlem under Anders Nilsson, vd och koncernchef, med start idag.

 20. 6 nov, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 emitterar euroobligation i två trancher

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har framgångsrikt genomfört sin första euroobligations-emission om 1 miljard i två trancher, 5,5 år och 9,5 år, efter att ha genomfört en serie europeiska investerarmöten.