Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade i dag att de kommer att lansera 4G-nät i Nederländerna i början av 2015. Tele2 Nederländernas existerande och nya kunder kommer kunna använda det nya LTE-nätet i mars.

 2. London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i dag att de planerar att leverera 4G (LTE) täckning till 90 procent av befolkningen i Baltikum – Litauen, Lettland och Estland – vid slutet av 2015.

 3. London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) lanserar idag sin nya strategi inkluderat “The Challenger Program”. Programmet innebär att Tele2 gruppen steg för steg ska förändra produktiviteten inom koncernen.  Som en del av programmet förväntar Tele2 kunna göra årliga besparingar på drygt en miljard kronor från och med 2018. Programmet beräknas totalt kosta drygt en miljard kronor.

 4. London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i dag att de har signerat 4G LTE (Long-Term Evolution) roamingavtal med en rad internationella partners. Avtalen innebär snabbare mobilt bredband för Tele2s kunder när de åker utomlands.

 5. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) håller i dag en analytiker- och journalistträff i London, Storbritannien. Dagen är anordnad för att presentera bolagets strategi samt diskutera deras utveckling på sina huvudmarknader. För de som inte har möjlighet att delta i London, finns möjlighet att följa presentationerna via audio cast.

 6. 8 dec, 2014 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och iBasis meddelar IPX Peeringavtal

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och iBasis, ett företag i KPN koncernen, meddelar idag att de ingår ett IPX-partnerskap (Internet Protocol Exchange). Detta innebär att båda företagen kan erbjuda konsekventa och internationella rösttjänster av hög kvalitet samt LTE roaming till sina kunder globalt.

 7. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) bjuder in till analytiker- och journalistträff den 12 december i London, Storbritannien. Dagen är anordnad för att diskutera bolagets utveckling på sina huvudmarknader. För de som inte har möjlighet att delta i London, finns möjlighet att följa presentationerna via audio cast. 

 8. 2 dec, 2014 13:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och Telit meddelar partnerskap

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telit Communications PLC (AIM: TCM:LN) meddelade i dag att de ingår ett Machine to Machine/Internet of Everything, M2M/IoT-samarbete för att leverera ett flertal nya värdeskapande tjänster, VAS, och uppkopplingslösningar.

 9. 2 dec, 2014 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och MTG’s Viaplay meddelar partnerskap

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) svenska verksamhet har ingått partnerskap med MTG’s streamingtjänst Viaplay. Avtalet innebär att Tele2 Sverige kommer att kunna erbjuda tillgång till Viaplay till deras 3,7 miljoner mobilkunder.

 10. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den norska Konkurrensmyndigheten meddelar idag ett preliminärt avslag gällande TeliaSonera/Netcoms uppköp av Tele2 Norge. Beskedet är nu ute för remiss och parterna ska leverera sina svar senast den 22 december. Därefter kommer Konkurrensmyndigheten att göra ytterligare en värdering baserat på parternas kommentarer innan att slutgiltigt besked ges. 

 11. 26 nov, 2014 16:43 CETRapport

  Årsredovisning 2012

 12. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) och L&T Technology Services meddelade i dag att de ingår ett strategiskt partnerskap. Partnerna kommer att leverera Machine to Machine/Internet of Everything, M2M/IoT lösningar till transportområdet. M2M/IoT marknaden inom transport beräknas gå från att omsätta 10,4 miljarder dollar under 2014 till 29,4 miljarder dollar 2017 och 76,1 miljarder dollar 2020. 

 13. 28 okt, 2014 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och Cubic Telecom ingår M2M partnerskap

  Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Cubic Telecom, en global mobil nätverksoperatör, meddelade idag att de ingår partnerskap för att leverera Machine to Machine/ Internet of Things, M2M/IoT-lösningar, till företag inom PC OEM samt fordonsbranschen.

 14. 23 okt, 2014 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport tredje kvartalet 2014

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2014.

 15. 21 okt, 2014 13:11 CETRapport

  Delårsrapport Q3 2014

 16. Stockholm - Med anledning av den artikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 17 oktober 2014 med titeln "Hemlig rapport kan fälla Tele2" utfärdar Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) följande pressmeddelande.

 17. Närvarande: Mats Granryd, VD och koncernchef, Allison Kirkby, Finanschef, och Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef

 18. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) bjuder in till analytiker- och journalistträff den 12 december i London, Storbritannien. Dagen är anordnad för att diskutera bolagets utveckling på sina huvudmarknader. Programmet inleds med registrering kl. 10:30 GMT följt av presentationer från ledningsgruppen. Programmet avslutas sedan kl. 15:00 GMT.

 19. Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).
  Ice Communication Norge AS och den Tele2-ägda operatören Mobile Norway AS har ingått ett avtal om hyra av frekvenser i 900 MHz-bandet. Som en del av avtalet vill Ice köpa delar av Tele2s mobilnätsinfrastruktur under förutsättning att TeliaSonera AB’s uppköp av Tele2’s norska verksamhet godkänns av den norska Konkurrensmyndigheten.

 20. Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Moderniseringen av Tele2s mobila nätverk i de baltiska länderna är företagets största investering och uppgradering i regionen. Tele2 färdigställde moderniseringen av det mobila nätverket i Lettland under förra året och i Litauen under våren. Nu har även moderniseringen slutförts i Estland. För att uppnå målet med projektet – att skapa det modernaste mobila nätverket i Baltikum – har Tele2 investerat totalt 50 miljoner euro.