Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. 30 dec, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Tele2 har ökat med 615 304 aktier.

 2. 16 dec, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 och Telenor ska bygga gemensamt 5G-nät

  Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B). Tele2 och Telenor tecknar avtal om att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-teknologi. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G med full funktionalitet redan i  2020. Företagen delar redan 2G- och 4G-nät i det gemensamma bolaget Net4Mobility.

 3. 10 dec, 2016 12:01 CETRapport

  Tele2 Update: Sverige och Baltikum

 4. 30 nov, 2016 18:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Tele2 har ökat med 55 201 369 aktier.

 5. 23 nov, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Slutgiltigt resultat av Tele2s företrädesemission

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att den slutliga sammanräkningen i Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”) visar att 2 522 333 A-aktier och 52 679 036 B-aktier, motsvarande cirka 99,59 procent av de erbjudna A-aktierna respektive cirka 98,86 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 10 280 A-aktier och 605 024 B-aktier har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor före emissionskostnader.

 6. 21 nov, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s företrädesemission övertecknad

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att det preliminära resultatet av Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”), där teckningsperioden löpte ut den 16 november 2016, visar att cirka 2 522 083 A-aktier och cirka 52 659 138 B-aktier, motsvarande cirka 99,58 procent av de erbjudna A-aktierna och cirka 98,83 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna cirka 831 391 A-aktier och cirka 51 492 394 B-aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 32,83 procent av de erbjudna A-aktierna och cirka 96,64 procent av de erbjudna B-aktierna. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor före emissionskostnader.

 7. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Stina Andersson utsetts till strategi- och affärsutvecklingschef samt medlem i Tele2 ABs ledningsgrupp.   

 8. 9 nov, 2016 8:30 CETPressmeddelande

  Tele2 IoT levererar molnlösning till Northstar

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de kommer leverera IoT-lösningen “Product Cloud” till den ledande energilagringsleverantören NorthStar.

 9. 31 okt, 2016 10:34 CETPressmeddelande

  Tele2 slutför förvärvet av TDC Sverige

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de framgångsrikt slutfört förvärvet av TDC Sverige till ett värde om 2,9 miljarder kronor på skuldfri basis.

 10. Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att prospektet avseende Tele2s företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tele2.com/sv/investerare samt på Nordeas webbplats www.nordea.se/handlaplacera.

 11. 27 okt, 2016 11:30 CETPressmeddelande

  Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

  Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar idag att en extra bolagsstämma denna dag beslutat att godkänna styrelsens beslut avseende en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 12. Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), offentliggjorde den 4 oktober 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission, i syfte bibehålla Bolagets finansiella styrka, kommunicerades i samband med förvärvet av TDC Sverige. Styrelsen för Tele2 offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen.

 13. 20 okt, 2016 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

  Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2016.

 14. Närvarande: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef och Louise Tjeder, IR-chef.

 15. Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att man tecknat ett låneavtal med den Europeiska investeringsbanken (EIB) på 125 miljoner euro för utbyggnad av bolagets 4G-mobilnätstjänster fram till 2018. 

 16. 7 okt, 2016 14:37 CETPressmeddelande

  Tele2s förvärv av TDC Sverige får godkänt

  Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B). Den Europeiska kommissionen meddelar idag att de godkänner Tele2s förvärv av TDC Sverige för en köpesumma om 2,9 miljarder kronor. Tele2 arbetar nu för att slutföra affären innan månadsskiftet.

 17. Styrelsen för Tele2 AB (publ) (“Tele2” eller “bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), har den 3 oktober, 2016, beslutat om en nyemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma, som tidigare kommunicerat i samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige.

 18. 4 okt, 2016 8:00 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2016 klockan 10.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

 19. 30 sep, 2016 14:33 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2017

  I enlighet med beslutet vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande Mike Parton sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B).