Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag meddelat dess avsikt att utnyttja säljoptionen som är stipulerad i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom i Kazakstan. Genom att meddela Kazakhtelecom avsikten att utnyttja säljoptionen har Tele2 inlett säljprocessen.

 2. 17 dec, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 säkrar lån från Nordiska Investeringsbanken

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) offentliggör idag en överenskommelse med Nordiska Investeringsbanken (NIB) om ett lån på 2 miljarder kronor, för att finansiera Tele2s sammanslagning med Com Hem.

 3. Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): För andra året i rad har Tele2 IoT blivit omnämnt som global nischspelare i Gartners ”Magic Quadrant for Managed Services M2M Services Worldwide”.

 4. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telenor har skrivit ett nytt kompletterande avtal om utbyggnaden av ett gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige. Parterna har enats om detaljerna för genomförandet som planeras inledas under andra halvan av 2019. Det står även klart att Tele2 och Telenor säkrat frekvenser i 700MHz-bandet som kommer stärka det väletablerade 4G-nätet, och befäster ambitionen att ge de första kunderna tillgång till 5G år 2020.

 5. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått avtal gällande internationell signalering med Deutsche Telekom Global Carrier. De nya internationella signaleringstjänsterna avser alla Tele2-kunder, i samtliga länder, med start i mitten av december.

 6. 30 nov, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 183 441 585 aktier respektive röster.

 7. Stockholm – Idag har EU-kommissionen godkänt sammanslagningen av Tele2 AB:s (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) verksamhet i Nederländerna (”Tele2 NL”) och T-Mobile i Nederländerna (”T-Mobile NL”), utan eftergifter. Det kombinerade bolaget skapar ett starkt alternativ till marknadsledarna, till förmån för Nederländska konsumenter och företag.

 8. Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) noterar mediespekulationerna om sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna och bekräftar att Tele2 är fortsatt optimistiskt avseende godkännande från EU-kommissionen, utan eftergifter. Tele2 har fortfarande inte mottagit ett beslut från EU-kommissionen, som har till den 30 november på sig att ta ett beslut.

 9. 19 nov, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2 utser Kim Hagberg till ny ledningsgruppsmedlem

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) utser Kim Hagberg till Executive Vice President, Chief Operations och ny ledningsgruppsmedlem under Anders Nilsson, vd och koncernchef, med start idag.

 10. 6 nov, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 emitterar euroobligation i två trancher

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har framgångsrikt genomfört sin första euroobligations-emission om 1 miljard i två trancher, 5,5 år och 9,5 år, efter att ha genomfört en serie europeiska investerarmöten.

 11. Stockholm – Bolagsverket har idag registrerat sammanslagningen mellan Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem Holding”). Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem Holding är därmed slutförd och Com Hem Holding har upplösts.

 12. Stockholm – Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Tele2 och Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem Holding”).

 13. 18 okt, 2018 7:13 CETRapport

  Delårsrapport Q3 2018

 14. 18 okt, 2018 7:00 CETPressmeddelande

  Tele2 AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2018

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2018.

 15. Stockholm – EU-kommissionen har idag informerat Tele2 att man avslutar utredningen av Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och tre andra telekombolag i Sverige. Utredningen inleddes den 25 april 2017.

 16. Stockholm – Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt godkännande av sammanslagningen av Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (“Com Hem”) (Nasdaq Stockholm: COMH) utan villkor. Tele2 informerar härmed om en preliminär tidplan, med den 5 november 2018 som förväntat datum för slutförande av fusionen.

 17. 28 sep, 2018 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

 18. Stockholm – Idag presenterar Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) samtliga medlemmar till ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget mellan Tele2 och Com Hem. 

 19. Presentationen framförs av: Allison Kirkby, vd, Lars Nordmark, finanschef, och Erik Strandin Pers, IR-chef.

 20. 26 sep, 2018 8:30 CETPressmeddelande

  Tele2 IoT lanserar ny gränslös IoT-tjänst

  Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2), har idag lanserat en ny global IoT-plattform – EnCore. Med EnCore kan företagskunder göra stora globala IoT-etableringar med stora datavolymer på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. EnCore gör det möjligt att adressera många av de utmaningar som företag ställs inför när stora volymer av IoT-enheter ska hanteras globalt. Att göra konnektivitet enklare, snabbare, smartare, enhetlig, mer kostnadseffektiv, med kvalitet, har drivit utvecklingen.