Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Tidslinje

 1. Stockholm – Onsdagen den 17 juli 2019 offentliggör Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det andra kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Marcus Lindberg, IR-chef. 

 2. 11 jun, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Greg Lensch utsedd till ny VD för Tele2 IoT

  Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B): Greg Lensch kommer att ta över som ny VD för Tele2 IoT från och med idag, den 11 Juni. Han ersätter Johan Ragnevad, som har varit tillförordnad sedan 12 April. Johan kommer att fortsätt i sin roll som Strategy Director på Tele2 IoT.

 3. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag skrivit avtal med operatören Bite om bildande av ett gemensamt bolag för nätdelning i Lettland och Litauen. Partnerskapet innefattar gemensam infrastruktur i nuvarande nätverk, delning av spektrum samt framtida utbyggnad av 5G.

 4. 31 maj, 2019 18:00 CETPressmeddelande

  Tele2 säljer sin verksamhet i Kroatien

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått en överenskommelse om att sälja bolagets verksamhet i Kroatien till United Group för ett företagsvärde om 220 miljoner euro (idag cirka 2 340 miljoner kronor). Transaktionen gör det möjligt för Tele2 att realisera värde från den framgångsrika verksamheten i Kroatien och fortsätta driva bolagets strategi med fokus på Östersjöregionen. Transaktionen förväntas slutföras innan slutet av år 2019 och är föremål för regulatoriskt godkännande. 

 5. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag kommit överens med Kazakhtelecom om priset för bolagets aktieandel i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom (”samriskbolaget”). Nettoersättning till Tele2, efter avdrag för rådande tilläggsköpeskilling, blir 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor). Tele2 kommer därtill erhålla full återbetalning av sitt aktieägarlån om 80 miljarder kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor). Transaktionen väntas stängas i slutet av juni.

 6. 6 maj, 2019 17:03 CETPressmeddelande

  Årsstämma 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

 7. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Jon James, tidigare vd för Tele2 Nederländerna, lämnar bolaget i slutet av juni.

 8. 24 apr, 2019 7:00 CETPressmeddelande

  Delårsrapport första kvartalet 2019

  Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2019.

 9. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har som en av flera aktörer framgångsrikt deltagit i det internationella forskningsprojektet “SooGreen”. Syftet var att minska energiförbrukningen i mobilnätet, och som en del av projektet har Tele2 lyckats minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år.

 10. 2 apr, 2019 8:01 CETPressmeddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 15.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

 11. Stockholm – Inför årsstämman 2019 i Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) föreslår valberedningen val av nuvarande styrelseledamoten Carla Smits-Nusteling till ny styrelseordförande, istället för Georgi Ganev som föreslås för omval som styrelseledamot. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsen utser Andrew Barron till vice styrelseordförande och föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för Sofia Arhall Bergendorff och Eamonn O’Hare som avböjt omval.

 12. Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag mottagit besked att Skatteverket nekar bolaget ett avdrag för en tidigare valutakursförlust på ett lån till ett koncernbolag i Kazakstan. Tele2 kommer att överklaga beslutet.

 13. 1 apr, 2019 15:50 CETPressmeddelande

  Tele2 lämnar Form 20-F för 2018 till SEC

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag lämnat Form 20-F för 2018 till den amerikanska finansinspektionen, U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”).

 14. 1 apr, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s framgångsrika hållbarhetsarbete under 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat företagets hållbarhetsrapport för 2018 på www.tele2.com. Rapporten belyser flera viktiga framsteg och utgör en stark grund för Tele2s hållbarbete framåt under bolagets integrationsresa efter sammanslagningen med Com Hem. 

 15. 1 apr, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Tele2s Årsredovisning 2018

  Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat årsredovisningen för 2018, som nu finns tillgänglig på www.tele2.com.

 16. 29 mar, 2019 14:00 CETPressmeddelande

  Rättelse: Förändring av antalet röster i Tele2

 17. 29 mar, 2019 8:00 CETPressmeddelande

  Förändring i antalet röster i Tele2

  Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

 18. Stockholm – Onsdagen den 24 april 2019 offentliggör Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) resultatet för det första kvartalet 2019. Presentation framförs av Anders Nilsson, vd, Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för konsumentmarknaden i Sverige, samt Erik Strandin Pers, IR-chef.  

 19. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) presenterar nästa steg för företagets nätorganisationer. De nuvarande organisationerna för fastnät och mobilnät kommer från 1 april slås samman till en affärsenhet kallad “Teknik”, och ledas av Thomas Helbo, idag chef för fastnät på Tele2.

 20. Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Tele2 IoT har tecknat avtal med Forum och skall nu förse alla deras affärsområden med managerade M2M-tjänster.