Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Styrelse

Georgi Ganev

Styrelseordförande, invald 2016

Född: 1976

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 1 030 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ordförande i ersättningsutskottet och ordförande i valberedningen, medlem i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: VD för Kinnevik AB (publ), styrelseledamot för Global Fashion Group och för Babylon Health

Tidigare befattningar: VD för Dustin Group AB. VD för Bredbandsbolaget och marknadschef för Telenor Sweden.

Utbildning: Civilingenjör från Uppsala universitet

Carla Smits-Nusteling

Styrelseledamot, invald 2013

Född: 1966

Nationalitet: Nederländsk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 1 687 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Nokia Oyj, styrelseledamot i ASML, medlem i koncernledningen för Foundation Unilever NV Trust Office och nämndeman i företagsdomstolen i Amsterdams hovrätt

Tidigare befattningar: Finansdirektör på Koninklijke KPN N.V. Flertal befattningar på Koninklijke KPN N.V.

Utbildning: M.Sc. Business Economics från Erasmusuniversitetet, Rotterdam och Executive Master of Finance & Control från Vrije Universiteit Amsterdam

Anders Björkman

Styrelseledamot, invald 2017

Född: 1959

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 2 000 B-aktier

Uppdrag i utskott: Medlem i ersättningsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Ovzon AB, Maintrac AB, Maven Wireless AB och Styrelseledamot för Allgon AB

Tidigare befattningar: Styrelseordförande för Parktrade Europé AB. Verkställande direktör för OnePhones samarbetsbolag med British Telecommunications och KPN. Verkställande direktör för Argnor Wireless Ventures, SEC och för Tele2 (mellan 1996 och 1999)

Utbildning: MSc från Chalmers tekniska högskola

 

Eamonn O'Hare

Styrelseledamot, invald 2015

Född: 1963

Nationalitet: Irländsk och brittisk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: -

Uppdrag i utskott: -

Övriga nuvarande befattningar: Grundare, styrelseordförande och VD för Zegona Communications och styrelseledamot i Dialog Semiconductor

Tidigare befattningar: Finanschef och styrelseledamot för Virgin Media Inc, 2009-2013
Finanschef storbritanniska verksamheten, Tesco plc, 2005-2009

Utbildning: B.Sc. Aeronautical Engineering, från Queen’s University, Belfast, och MBA från London Business School

Sofia Arhall Bergendorff

Styrelseledamot, invald 2016

Född: 1969

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 2 500 B-aktier

Uppdrag i utskott:

Övriga nuvarande befattningar: Director of Partnerships Northern Europe, Google. Board Director, BlueStep Bank.

Tidigare befattningar: Director of Global Operations for Partnerships, Head of Americas Strategy and Operations, Sales Operations Manager Nordic, Google. Partner, Copenhagen Consulting Company (now Quartz+Co).

Utbildning: BA i journalistik från University of Oregon och en MBA från INSEAD

Cynthia Gordon

Styrelseledamot, invald 2016

Född: 1962

Nationalitet: Brittisk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 2 000 B aktier

Uppdrag i utskott: Medlem i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, Global Fashion Group

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Kinnevik, Executive Vice President och VD för Afrika på Millicom International Cellular, CCO Group på Ooredoo, Vice President of Partnerships & Emerging Markets på Orange, Chief Commercial Officer på MTS, Vice President Business Marketing, Orange

Utbildning: BA i Business Studies från Brighton University

Lars-Åke Norling

Styrelseledamot, invald 2018

Född: 1968

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: -

Uppdrag i utskott: Medlem i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Investment Director och sektorsansvarig för TMT, Kinnevik. Styrelseordförande för Milvik AB samt styrelseledamot för Millicom

Tidigare befattningar: VD för dtac, VD för digi, Vice VD på Telenor, VD på Telenor Sverige, CTO/COO på Bredbandsbolaget

Utbildning: MSc i teknisk fysik från Uppsala universitet, MSc i Systemteknik från Case Western Reserve University, MBA från Göteborgs universitet

Andrew Barron

Styrelseledamot, invald 2018

Född: 1965

Nationalitet: Brittisk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 106 140 B-aktier

Uppdrag i utskott: Medlem i ersättningsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Ocean Outdoor Limited och i Arris International plc

Tidigare befattningar: COO för Virgin Media och MTG, CEO för Chellomedia, Executive Vice President för Walt Disney Europé, styrelseordförande i Primacom AG samt managementkonsult hos McKinsey & Co.

Utbildning: Kandidatexamen, MBA

Eva Lindqvist

Styrelseledamot, invald 2018

Född: 1958

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 2 891 B-aktier

Uppdrag i utskott: Medlem i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i SWECO AB (publ), Chip First AB, Tarsier Studios AB, Bodycote plc och Keller Group plc. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB (publ), Mr Green & Co AB, Kährs Holding AB (publ), Alimak Group AB (publ) och Caverion Oy. Senior Vice President för TeliaSoneras mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, MBA